Nieuws

Scholings- en coaching programma, Stikstof, Natuurinclusief ondernemen en Precisielandbouw

Gepubliceerd op
12 april 2022

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw, Natuurinclusief ondernemen in de landbouw en Precisielandbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Toekomstbestendig

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand. 

Programma

Het scholings- en coaching programma richt zich op drie verschillende thema’s:

  1. Stikstof in de landbouw: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.
  2. Natuurinclusief ondernemen in de landbouw: De economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
  3. Precisielandbouw: Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

De nadruk ligt op het inspireren en overbrengen van kennis waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Daarnaast wordt er ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

Meer informatie