Nieuws

Scholings- en coachingsaanbod Stikstof in de landbouw | nieuwe data najaar 2021

Gepubliceerd op
14 september 2021

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand. Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research (Wageningen Academy).

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Daarnaast bieden we een inspiraiesessie voor erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers andere geïnteresseerden. De nadruk ligt vooral op bronmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van emissies van stikstof naar de lucht; verlagen eiwit in de voeding, meer beweiden, emissiearme stallen en mestaanwending. Ook is er aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de stikstofproblematiek.

Online Masterclass stikstof

De masterclass is specifiek gericht op de agrarische ondernemer. Ook studenten en docenten zijn welkom om deze masterclass gratis te volgen. Deze masterclass is niet voor andere doelgroepen toegankelijk. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden voor de online Masterclass (HAS website).

Online Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw

De inspiratiesessie is speciaal ontwikkeld voor erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de vraagstukken en oplossingen rondom stikstof. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden voor de online Inspiratiesessie (HAS website).

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Meer informatie volgt, de september 2021 edities zijn inmiddels gestart.

Opleiding bedrijfscoach stikstof

We bieden de opleiding bedrijfscoach stikstof aan op verschillende locaties in het land. Geef op het inschrijfformulier aan voor welke locatie en datum je wilt inschrijven. Het kan zijn dat bij onvoldoende aanmeldingen groepen samengevoegd worden. We brengen je daarvan tijdig op de hoogte en we bieden je de mogelijkheid om de cursus te verplaatsen.


SABE-regeling

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

Voor actuele data verwijzen we u naar de website van het RVO.  Subsidie om te leren over duurzamere landbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Agrarische ondernemers kunnen voor de verdiepende stikstofcursus een voucher aanvragen van € 800,- .

Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen van maximaal € 1.250. Deze voucher is in te zetten voor de opleiding bedrijfscoach stikstof.