Nieuws

Screening voor natuurlijke afweer tegen Botrytis

Gepubliceerd op
2 februari 2015

Wageningen UR Glastuinbouw, Plant Research International en NSure hebben gezamenlijk gewerkt aan het screenen van genen, metabolieten en afweereiwitten die betrokken zijn bij natuurlijke afweerreacties tegen Botrytis in snijbloemen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw en NSure en begeleidt door LTO Glaskracht.

Uitkomsten van klimaatkasttesten met de pilotgewassen pottomaat en potgerbera laten zien dat verhoging van systemische afweerstoffen tegen Botrytis mogelijk is. Behandeling van individuele bladeren met jasmonzuur werkte zelfs systemisch door in verminderde gevoeligheid van de bloemen voor Botrytis. Gevoeligheid voor Botrytis is sterk gerelateerd aan productie van jasmonzuur, maar dit onderzoek heeft nieuwe genen en plantmetabolieten naar voren gebracht die niet eerder in relatie gebracht zijn tot Botrytis infectie en –weerbaarheid en waarvan sommige zelfs nog niet beschreven staan in bekende databanken. Hierdoor zijn nieuwe wegen geopend om uitgangsmateriaal te beoordelen op Botrytis gevoeligheid. Maar ook om bijvoorbeeld effecten van teelt- en klimaatmaatregelen op natuurlijke afweerreacties in tuinbouwgewassen te toetsen.

De betrouwbaarheid zal toenemen als de potentiële markers in meerdere, onafhankelijke proeven bevestigd gaan worden, bijvoorbeeld in verschillende gewassen en rassen, en met verschillende Botrytis stammen. Doorontwikkeling van deze kennis is essentieel om versneld grote sprongen te kunnen maken in het samenstellen van effectieve en robuuste beheersstrategieën tegen Botrytis.