Nieuws

Selectie op berengeur vermindert ongewenst gedrag beren niet

Gepubliceerd op
19 november 2014

Het selecteren op minder berengeur betekent niet automatisch dat daarmee ook geselecteerd wordt op minder ongewenst gedrag bij beren. Dat blijkt uit onderzoek op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en een praktijkbedrijf.

In de EU is het voornemen om in 2018 volledig te stoppen met het castreren van beerbiggen. In vlees van beren kan echter berengeur voorkomen. Door eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur te gebruiken kan het percentage beren met berengeur aan de slachtlijn naar verwachting met maximaal 40% verminderd worden. Door te selecteren op minder berengeur wordt mogelijk ook geselecteerd op minder ongewenst gedrag. Om meer te weten over die relatie zijn nakomelingen van beren en zeugen met een hoge respectievelijk lage fokwaarde voor berengeur individueel gevolgd op gedrag en berengeur. Dit is onderzocht op VIC Sterksel en een praktijkbedrijf.

Onderzoek relatie gedrag en berengeur

De fokwaarde voor berengeur had geen effect op het aantal sprongpogingen, het aantal keer kop tegen een ander varken, het aantal keer achtervolgen (allemaal vormen van seksueel gedrag). Ook was er geen relatie tussen seksueel gedrag en berengeur. Er zijn tegenstrijdige resultaten gevonden wat betreft het effect van de fokwaarde voor berengeur op agressief gedrag. Op VIC Sterksel kwam agressief gedrag minder en op het praktijkbedrijf meer voor bij beren met een lage fokwaarde voor berengeur. Er was geen relatie tussen agressief gedrag en berengeur. Geconcludeerd kan worden dat het selecteren op minder berengeur niet betekent dat er ook geselecteerd wordt op minder ongewenst gedrag bij de beren.

Rapport en flyer

Over de uitkomsten van het onderzoek is een rapport geschreven. Daarnaast is een flyer geschreven met tips en aanbevelingen om ongewenst gedrag bij beren te verminderen. Het project  was een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees.