Nieuws

Seminar ‘EU-Beleid voor landbouw, voedsel en groen’ groot succes

Gepubliceerd op
15 oktober 2014

Hoe ziet de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) eruit? Hoe hebben de lidstaten de vergroening ingevuld? Hoe heeft Nederland dit gedaan? En wat betekent dit voor toekomstige beleidsveranderingen in de Europese Unie? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens het seminar EU-Beleid voor landbouw, voedsel en groen, die plaatsvond op donderdag 9 oktober in Wageningen. Het seminar stond onder leiding van Gerrit Meester (Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en Jack Peerlings (Wageningen Universiteit).

De middag begon met een korte inleiding door bestuur voorzitter van de RvB van Wageningen UR Louise Fresco, waarop Joost Korte (adjunct-directeur-generaal bij het Directoraat Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie) vervolgens een inleiding gaf over recente ontwikkelingen en uitdagingen in het GLB. Reflecties op de inleidingen werden gegeven door Gerrit Meester en Roald Lapperre (directeur Europees landbouwbeleid en voedselveiligheid en plaatsvervangend directeur-generaal Agro van het Ministerie van Economische Zaken).


Dat het onderwerp GLB sterk leeft blijkt uit de meer dan 50 deelnemers die aanwezig waren. Uit de positieve reacties na afloop bleek dat het seminar goed is ontvangen.“Het was een zeer geslaagd seminar met volop discussie over de meest recente ontwikkelingen in het GLB, zoals de invulling van de vergroening”, aldus Liesbeth Vallinga, programma manager Markt en Beleid bij Wageningen Academy.

We kijken dan ook met veel plezier terug op een succesvol seminar!