Nieuws

Seminar How to Feed the City of Shenzhen

Gepubliceerd op
30 maart 2015

Als onderdeel van het officiële bezoek van de minister-president van Nederland aan Shenzhen vond vrijdag 27 maart 2015 het seminar “How to Feed the City of Shenzhen” plaats. Het International New Town Institute (INTI), Wageningen UR en de gemeente Almere organiseerden het goed bezochte seminar.

De Chinese regering stelt in haar National New-type Urbanization Plan voor de periode 2014-2020 dat verstedelijking een belangrijk instrument blijft voor de economische groei in China. Echter, de centrale overheid erkent ook dat hervormingen en alternatieve modellen voor verstedelijking noodzakelijk zijn voor verhoging van de leefbaarheid in de Chinese steden. In 2030 zal 70 procent van de Chinese bevolking naar verwachting in steden wonen, tegen 53,7 procent nu; nog minstens 100 miljoen plattelandsbewoners verhuizen naar de steden tussen nu en 2020. Hoe voldoende, veilig en gezond voedsel te leveren aan de burgers van megasteden zoals Shenzhen, is een van de grootste zorgen.

Het is door de jaren duidelijk geworden dat steeds minder middelen beschikbaar zijn voor de landbouwproductie als gevolg van de snelle verstedelijking en landdegradatie. Zowel de Chinese overheid en de private sector moeten investeren in duurzame landbouw, maar ze hebben ook behoefte aan kennis en innovatie om te komen tot duurzame landbouw met een grote product efficiëntie.

De Nederlandse agrarische sector is een van de meest efficiënte sectoren in de wereld in termen van productiviteit. Hoe kan Nederlandse kennis worden overgedragen en toegepast in de lokale situatie van Shenzhen? Het seminar heeft geleid tot uitwisseling van kennis en expertise tussen Nederlandse en lokale stakeholders over hoe duurzame stedelijke groei hand in hand kunnen gaan met de modernisering van de landbouw in Shenzhen.

Xiaoyong Zhang (Account Manager China Wageningen UR) sprak over de relatie tussen de Chinese verstedelijking en landbouwmodernisering. Hoe kan de stedelijke groei hand-in-hand gaan met modernisering van de landbouw en op welke kennis en innovatie zijn in duurzame landbouw nodig? Yutong Qiu (Business Development Manager in de Plant Sciences Group van Wageningen UR) gaf een lezing over stedelijke landbouwpraktijk in Nederland. Ze sprak over de stedelijke landbouw in Nederland en hoe de verschillende business modellen kunnen worden vertaald in economische groei. Xiaoyong Zhang leidde ook de afsluitende discussie zowel in het Engels en Chinees. Aan het einde van het seminar werd Mark Rutte, de minister-president van Nederland, ingelicht over de resultaten van het seminar.