Nieuws

Sharon Dijksma opent Innovatiecentrum Veenkoloniën

Gepubliceerd op
24 juni 2014

Maandag 23 juni heeft Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond geopend. Na de opening bezocht ze een aantal innovatieve landbouwprojecten op de proeflocatie van Wageningen UR waar het centrum is gehuisvest. Gedeputeerde Staghouwer, voorzitter van de Regiegroep Innovatie Veenkolonien, overhandigde haar het nieuwe Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.

In de Veenkoloniën is door AVEBE, LTO Noord, de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) en de Agenda voor de Veenkoloniën het initiatief genomen om samen op te trekken voor versterking en vernieuwing van de landbouwsector in het gebied. Een sector, die zich concentreert rond de teelt en verwerking van aardappelzetmeel, suikerbieten en graan.

Duurzame en vitale agrosector in de Veenkoloniën

Momenteel lopen er zo'n 65 projecten, die zijn gestart in de eerste fase van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. In het programma, dat loopt tot 2020, werken de partijen samen aan een duurzame en vitale agrosector in de Veenkoloniën, die per 2020 onafhankelijk is van extra overheidssteun. Hiervoor zijn in het nieuwe innovatieprogramma elf projecten opgenomen, waarmee een innovatieslag kan worden gemaakt die nodig is voor de overgang naar een nieuw landbouwbeleid van de Europese Unie. Wageningen UR neemt deel aan verschillende projecten en huisvest vanaf nu het Innovatiecentrum op haar proeflocatie in Valthermond.

Wagenings onderzoekt bodem in de Veenkoloniën

Onderzoekers van Wageningen UR nemen sinds 2012 deel aan verschillende onderzoeksprojecten, die onderdeel uitmaken van de Innovatieagenda Veenkoloniën. Ook zal Wageningen UR actief betrokken zijn bij de invulling van projecten, die genoemd zijn in de geactualiseerde versie van het innovatieprogramma.

Het gaat hierbij om studies om de opbrengst in de Veenkoloniën duurzaam te optimaliseren. De kwaliteit van de bodem speelt hierin een centrale rol. In een langjarig onderzoek wordt gewerkt aan methoden om de teruggang van organische stof in de bodem een halt toe te roepen. Daarnaast worden precisietechnieken ingezet om de pH in de sterk variërende bodems te verbeteren. Naast opbrengstoptimalisatie wordt ook gewerkt aan de teelt van eiwithoudende gewassen.