Nieuws

Simon Oosting benoemd tot hoogleraar Animal Production Systems

Gepubliceerd op
3 december 2021

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. ir. Simon Oosting benoemd tot hoogleraar Animal Production Systems (APS). Oosting was afgelopen jaar al interim leerstoelhouder. Hij volgt Imke de Boer op, zij is nu persoonlijk hoogleraar. De ingangsdatum van de benoeming is 1 december 2021.

De leerstoelgroep van Oosting legt zich toe op onderzoek naar duurzaamheid van veehouderij wereldwijd. Er bestaan verschillende ideeën over het inrichten van het systeem waarin voedsel wordt geproduceerd. Zo’n voedselsysteem kan gebaseerd zijn op kringlooplandbouw, of het kan streven naar een zo laag mogelijk effect op klimaat, of natuurinclusief zijn, of gericht op gezonde voeding.

Maatschappelijk debat ondersteunen

Wetenschappers van Animal Production Systems onderzoeken welke rol er is voor vee en welke vormen van dierlijke productie duurzaam zijn in de verschillende voedselsystemen. ‘Met de wetenschappelijke kennis die we hiermee genereren’, zegt Simon Oosting, ‘kunnen we het maatschappelijk debat over duurzame veehouderij ondersteunen’.  

Wereldwijd geldt dat het houden van vee een economische- en culturele waarde heeft. De keerzijde is dat de veehouderij ongewenste effecten heeft op de omgeving en op de dieren die worden gehouden. Broeikasgasemissies, aantasting van biodiversiteit, vervuiling van water en lucht met nutriënten en aantasting van het dierenwelzijn zijn hier voorbeelden van.

Simon Oosting

Simon Oosting

Simon Oosting (1959) studeerde Tropische Veehouderij in Wageningen. Hij werd getrokken door de verre streken, maar ook door de essentie van de rol die vee in de tropen heeft voor mensen. Hij promoveerde op onderzoek naar de voeropname en -benutting van laagwaardige voedermiddelen door herkauwers. Hij werkte in India, Canada en Noorwegen voor hij in 2001 terugkeerde naar Wageningen University & Research waar hij verantwoordelijk was voor onderzoek naar- en onderwijs over de veehouderij in de tropen.