Nieuws

Sino-Dutch Dairy Development Centre: 1e training en study visits vinden plaats

Gepubliceerd op
6 oktober 2014

Vanuit het Sino-Dutch Dairy Development Centre(SDDDC) heeft de afgelopen maanden de eerste training in China voor Chinese farmmanagers en de eerste twee Dutch Dairy Experience bezoeken aan Nederland voor professionals uit de Chinese zuivelsector of overheid succesvol plaatsgevonden.

De start van het SDDDC vond vorig jaar plaats. In aanwezigheid van President Markt Rutte is een overeenkomst tot oprichting van een nieuw onderzoeks- en kenniscentrum in China getekend tussen China Agricultural University (CAU), Wageningen UR (University and Research centre) en zuivelonderneming FrieslandCampina.

Logistieke zuivelketen in China

Het centrum richt zich op het verbeteren van de productiviteit, de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de logistieke zuivelketen in China. Nederlandse kennis op het gebied van zuivelproductie wordt gedeeld met Chinese deskundigen in de zuivelsector en experts en beleidsmakers in zuivelonderzoek en de zuivelindustrie.

Dutch Dairy Experience

Een van de onderdelen is de Dutch Dairy Experience georganiseerd door Wageningen Academy en FrieslandCampina. Drie keer per jaar bezoekt een groep professionals uit de Chinese zuivelsector of overheid de Nederlandse zuivelsector. Naast een bezoek aan diverse onderdelen van Wageningen UR wordt er ook een bezoek gebracht aan Dairy Campus in Leeuwarden, Het Innovation Centre van FrieslandCampina, het hoofdkantoor, een boerderij en een fabriek en wordt er een bezoek gebracht aan Qlip. De eerste twee groepen brachten afgelopen juli en begin oktober een bezoek aan Nederland. De derde groep wordt in november verwacht.

De eerste training in China georganiseerd op de Sino Farm net iets buiten Beijing vond begin september plaats. 23 geïnteresseerde Chinese farmmanagers bezochten deze vierdaagse training waar zowel theorie als praktijk aan de orde kwamen.