Nieuws

Slotbijeenkomst praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij

Gepubliceerd op
4 maart 2014

'Blijft kruidenrijk grasland een hobby in de marge, of wordt het een serieus onderdeel van het melkveebedrijf?' Dat is de titel van de slotbijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij op 12 maart in gebouw Orion op de campus van Wageningen UR.

Het praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij is van 2012 tot en met 2014 actief geweest om de kennis en ervaring, die zeer verspreid en versnipperd was, over de rol van kruiden en vlinderbloemigen in de veevoeding van rundvee, te ontsluiten en beschikbaar te maken voor een brede doelgroep. 

Daarbij is ook informatie verzameld over aanleg en beheer van kruidenrijke weiden met speciale aandacht voor de rol van kruidenrijke graslanden in het weidevogelbeheer.

Datum: Woensdag 12 maart 2014

Locatie: Wageningen Universiteitsgebouw Orion

Adres: Bronland 1, 6708 WH Wageningen (gebouw 103)

Programma
09.45 Ontvangst met koffie
10.15 Welkom door dagvoorzitter prof. Dr. Michiel Wallis de Vries, Buitengewoon hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten aan de Wageningen Universiteit
10.25 Filmpje: 'Weidevogelboerderijen, de aanpak van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer’
10.30 Aanleg en beheer van kruidenrijk grasland, Rob Geerts, Plant Research International Wageningen UR
11:00 Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering, Hein Korevaar, Plant Research International Wageningen UR
11.30 Koffiepauze
11.45 Biodivers boeren is lonend, maar hoe verzilver je dat? Rik Hoksbergen, Alfa accountants
12.15 Lunch
13.15 Korte reflecties op voorgaande inleidingen vanuit diverse sectoren:  Jos de Kleijne, innovatieve melkveehouder in Landhorst  Sjaak Hoogendoorn, melkveehouder en voorzitter ANV Water, Land en Dijken  Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming Nederland  Dorieke Goodijk, projectleider CONO duurzaamheidsprogramma Caring Dairy  Cor Kwakernaak, docent landbouw aan de Hogeschool Van Hall Larenstein
14.00 Algemene discussie
14.45 Overhandiging van de brochure ‘Kruidenrijk gras voor de veehouderij’ aan bovenstaande actoren door Hessel Agema (aanvrager en inspirator van dit praktijknetwerk), gevolgd door slotwoord van Hessel over hoe kruidenrijke graslanden verder gestimuleerd kunnen worden.
15.00 Einde en napraten onder genot van een drankje