News

Slotconferentie NRO-project Regionale Verankering

Published on
February 14, 2019

Resultaten van een social lab over verankering van de school in de regio.

Op 7 februari jl kwamen deelnemers aan het ‘social lab Regionale Verankering’ bij elkaar in Wageningen voor de slotconferentie van het NRO project Regionale Verankering.

Twee jaar lang hebben we in een samenwerkingsverband van bestuurders, teamleiders, docenten, docent-onderzoekers, lectoren en onderzoekers van AOC’s, HASsen en WUR gezocht naar bestuurlijke modellen voor regionale verankering van onderwijsinstellingen in de regio. De ambitie: de school als regionaal kenniscentrum. Maar hoe?

Voormalig ELS-collega PJ Beers (HAN; Drift) liet zien waardoor transities in organisaties worden gekenmerkt en aan welke knoppen we kunnen draaien om daar enige sturing aan te geven. Luc Salemans, (InHolland; projectleider), presenteerde de resultaten van het project. Een studie van vier casussen laat zien dat regionale verankering draait om grenzenwerk met zijn kennelijk context-specifieke structuren, culturen en praktijken. We kunnen geen generiek bestuurlijk model destilleren uit de bevindingen. Generieke bevinding is wel de belangrijke rol van de grenswerker (ook wel broker). Carla Oonk (WUR-ELS) presenteerde het nieuw ontwikkelde spel ‘Gevraagd: grenswerkers. Taken, taakgerichte competenties en persoonskenmerken van verbinders op weg naar regionale verankering’.

Heeft u interesse in het testen van het spel? Neem dan contact op met Carla Oonk (carla.oonk@wur.nl).