Nieuws

Smaaklessen op World Food Summit

Gepubliceerd op
31 augustus 2018

Op 30 en 31 augustus 2018 verzorgde ‘Smaaklessen’ een interactieve sessie op de World Food Summit (Wereldvoedseltop) in Kopenhagen. Vertegenwoordigers van ministeries, bedrijven, ambassades, chefkoks en studenten van over de hele wereld konden op deze manier zelf ervaren hoe Smaaklessen werken.

Hiermee zet het expertisegebied voedseleducatie van Wageningen Universiteit & Research, die dit lesprogramma verzorgt, de eerste stap om deze waardevolle kennis en ervaringen nu ook voor landen buiten Nederland toegankelijk te maken. Het doel van de World Food Summit is het belang van duurzame ontwikkeling binnen de productie en consumptie van voedsel te agenderen om daarmee gezond leven in de mondiale samenleving te bevorderen.

Effectiviteit Smaaklessen

Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit is een programmabureau dat al meer dan 10 jaar expertise heeft over voedseleducatie. Het lesprogramma ‘Smaaklessen’ geeft uitvoering aan het voedselvaardig maken van kinderen door:

  • Ontwikkeling van lesmateriaal op het gebied van gezonde voeding en duurzaamheid;
  • Het ontwikkelen van innovaties van nieuwe diensten en concepten in voedseleducatie;
  • Uitvoering van Lesprogramma Smaaklessen en het Programma EU Schoolfruit;
  • Implementatie van kwaliteitsstandaarden in voedseleducatie;
  • Onderzoek naar behoeften en effectieve activiteiten van voedseleducatie;
  • Publiek Private Samenwerking met het bedrijfsleven en het gezamenlijk stimuleren van kwalitatief en merkloze educatieactiviteiten.

Het Steunpunt voert deze activiteiten uit in nauwe samenwerking met een uitgebreid netwerk van Voedingscentrum, SLO Leerplankader, Gezonde School, Groen Gelinkt, Centrum Gezond Leven (CGL), Natuur- en Milieueducatiecentra door heel Nederland, middelbaar en hoger onderwijs, (duurzame) Pabo’s, etc.

De gevonden effecten liggen op het gebied van smaak, uitproberen van producten en kennis over gezonde voeding. De verrijking van het lesprogramma met een Smaakmissie, een interactieve lesmodule over een basisproductgroep, zoals groente, vlees of zuivel, beoordeelt de commissie als veelbelovend om de effectiviteit van het lesprogramma verder te verhogen.

img_1165.jpg

Learn4Health

Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit is onderdeel van het Erasmus+ project Learn4Health. In dit Europese project wordt samengewerkt met universiteiten en onderwijsinstellingen uit zes verschillende landen. Naast Nederland zijn dit Denemarken, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Slovenië. Het project is gericht op uitwisseling van kennis rondom voedseleducatie en het ontwikkelen en testen van 'hands-on-food-activities'.  Het doel is de voedseleducatie tools die nu in Europa beschikbaar zijn te verbeteren om zo alle kinderen voedselvaardig te maken. Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit vertaalt onder andere een Smaakmissie naar het Engels en Deens en test of het lesmateriaal ook geschikt is om in deze landen in te zetten. Hierbij worden nationale bekende personen ingezet om de Smaakmissies vorm te geven. Zo wordt Pru Leith (bekend als jurylid van the Great British Bake-off) hét gezicht van de Engelse Smaakmissie.

Learn 4 Health

European Union

Smaaklessen