Sociaal kapitaal belangrijk in het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Nieuws

Sociaal kapitaal belangrijk in het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Gepubliceerd op
18 februari 2015

Het succes van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt sterk bepaald door de mate van samenwerking en het vertrouwen dat agrariërs en hun partners in elkaar hebben. Op dit moment gaat de aandacht echter vooral uit naar het uitwerken van regels. Daarom heeft Alterra een brochure gemaakt met praktische handvatten voor boeren en overheden om met elkaar te bouwen aan samenwerking en vertrouwen.

Hoe werkt dat samenwerken en wat kun je doen om het te versterken? “Om hier handen en voeten aan te geven gebruiken we het begrip sociaal kapitaal,” zegt Alterra-onderzoeker Wim Nieuwenhuizen. “Daarbij gaat het om bouwen van relaties tussen mensen en organisaties rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat onderlinge vertrouwen maakt je als groep sterker, zodat je meer kunt bereiken dan wanneer je alleen aan de slag gaat. Samenwerken in agrarisch natuur- en landschapsbeheer is dus niet alleen leuker, het levert ook betere resultaten op voor de natuur.”

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel gaat de aandacht op dit moment vooral uit naar de ecologische uitwerking en het praktisch organiseren van de nieuwe organisatievorm: de collectieven. Minder aandacht is er voor de vraag wat het nieuwe stelsel betekent voor het sociaal kapitaal dat deelnemers en bestuurders van de huidige agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Wim Nieuwenhuizen: “Wij pleiten ervoor de sociale functie van de ANV’s in stand te houden zo lang men dat zelf nodig vindt. De nieuwe collectieven kunnen daarom niet zondermeer de plek van de ANV in lokale netwerken overnemen. In de meeste collectieven moet daarvoor eerst gebouwd worden aan nieuw sociaal kapitaal.”