Nieuws

Sociaal ondernemerschap voor meer voedselzekerheid Afrika

Gepubliceerd op
11 september 2018

Overal in ontwikkelingslanden en crisisgebieden bevinden zich netwerken van sociaal ondernemers die zich richten op het verbeteren van de voedselzekerheid. Deze netwerken zijn uitgebreider dan die van westerse hulpverleners. Wageningen Environmental Research (WENR) en de VN-organisatie UNITAR ondertekenden gisteren een overeenkomst om samen te werken aan de voedselzekerheid in Afrika met behulp van sociaal ondernemers.

“De bijdrage van sociaal ondernemers aan het oplossen van honger kan veel groter worden als NGO’s, investeerders, overheden en kennisorganisaties beter gaan samenwerken,” zegt bestuurskundig onderzoeker Roel During van WENR, die het initiatief nam voor de overeenkomst tussen WENR en het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). “Dit is belangrijk omdat de netwerken van sociaal ondernemers zich verder uitstrekken in de crisisgebieden dan die van de hulporganisaties. Hun bereik is groter. Door hen te steunen wordt ondernemerschap en daarmee voedselzekerheid bevorderd in gebieden die doorgaans totaal verstoken zijn van hulp.”

Kennis over voedselzekerheid

Wageningen en de VN gaan in diverse Afrikaanse landen samenwerken aan het programma Social Enterprise Support for Food Security (SES4Food). Ook op andere vlakken zal de samenwerking worden opgezocht. Eerder onderzoek in opdracht van het Food and Business Knowledge Platform, dat beoogt om kennis over voedselzekerheid te bieden aan lokale en regionale netwerken van ondernemers, politici en ontwikkelingsorganisaties, heeft de netwerken van sociaal ondernemers in beeld gebracht. Roel During: “Dit is gedaan met een sneeuwbal-techniek, waarin de sociaal ondernemers zelf hebben meegewerkt aan het in kaart brengen van hun netwerk. Sociaal ondernemers runnen een bedrijf met als primair oogmerk om sociale impact te realiseren, terwijl het maken van winst secundair is.”

Het idee om een goed werkende support structuur te realiseren is als het SES4Food programma geadopteerd door UNITAR. “Wij werken mee in het vormgeven van deze systeeminnovatie, zegt Roel During. “Dat doen we onder meer via de Theory of Change die inzichtelijk maakt hoe de systeemverandering kan gaan landen, aan zakelijke innovaties waarbij gebruik gemaakt wordt van Diaspora-geldstromen en aan het ontwikkelen van monitoring en evaluatie. Zo zal onze gezamenlijke kennis leiden tot meer impact en meer doelbereik in het licht van de Sustainable Development Goals.”