Nieuws

Sojatelers en -geïnteresseerden delen ervaringen tijdens bijeenkomst Plantaardige eiwitten

Gepubliceerd op
17 augustus 2015

Op 3 september organiseert het Innovatiecentrum Veenkoloniën op de Wageningen UR-locatie in Valthermond de bijeenkomst Plantaardige eiwitten. Het programma is gericht op de typische eiwitteelten soja en lupine, maar ook op eiwit uit zetmeelaardappelen. Wageningen UR vult samen met Agrifirm het middagprogramma over 'Nedersoja' dat vooral in het noordoosten van Nederland aan een gecontroleerde opkomst bezig is. ‘De teelt van soja kan zich economisch nu al meten met zomergranen’, zegt Ruud Timmer, onderzoeker bij Wageningen UR in Lelystad.

Deze ‘sojadag' is eigenlijk een ‘alternatieve eiwitdag’, want behalve over de teelt van soja, zal deze dag ook gaan over het verbouwen van lupine als alternatieve bron van eiwit en over het benutten van eiwit uit zetmeelaardappelen. ‘Nedersoja’ kan een alternatief vormen voor buitenlandse genetisch gemodificeerde soja, of sojabonen uit voormalige regenwouden.

Hogere opbrengst

Het afgelopen jaar waren er 35 telers die ‘Nedersoja’ verbouwden. Dit jaar zullen dat er al tenminste 50 zijn, verwacht Ruud Timmer. ‘We maken echt vorderingen. Op basis van buitenlandse veredelingsprogramma’s zoeken we samen met deze pioniers steeds naar rassen, die eerder afrijpen en een hogere opbrengst hebben. Op dit moment kan de teelt van soja in ons land al concurreren met bijvoorbeeld zomergranen. Maar dat moet nog beter kunnen. Het liefst zouden we zien dat de opbrengst van nu drie ton per hectare omhoog gaat naar vier ton.’

Eerder afrijpen

Die wens van een hogere opbrengst staat enigszins haaks op de eis dat het product ook eerder oogstbaar moet zijn, weet Timmer. ‘In het relatief koudere en nattere Nederland wil je het liefst in september kunnen oogsten. Waneer het later wordt, is het gewas in de koude ochtenden nog te nat om goed gedorsen te kunnen worden. Maar als je te vroeg gaat oogsten zijn de peulen weer te stug en springen ze niet open in de dorser. Het is dus een continue zoektocht naar een ras dat vroeg afrijpt, maar wel voldoende opbrengt per hectare.’ Die rassen lijken er te zijn.

Stikstofbemesting

Tijdens de ‘Sojadag’ zullen ook de resultaten worden gepresenteerd van bemestingsproeven. Timmer: ‘Soja is een vlinderbloemige die stikstof bindt via de Rhizobium-bacterie in de wortelknolletjes, maar het lijkt erop dat die knolletjes in ons klimaat te klein blijven om voldoende stikstof te binden. Daarom hebben we ook proeven gedaan met extra stikstof gedurende het groeiseizoen. Die proeven zullen dit jaar worden voortgezet.’

Praktijknetwerk

De bijeenkomst op proeflocatie ’t Kompas markeert ook het einde van de financiering van het Praktijknetwerk Sojateelt, vertelt Chris de Visser, businessunit manager bij Wageningen UR. ‘Het praktijknetwerk werd gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Veenkoloniën. Maar het eind van het praktijknetwerk betekent allerminst het einde van het

sojaproject. Met steun van onder andere de provincies Drenthe en Groningen wordt het onderzoek inmiddels in 2015 voortgezet en er zijn goede mogelijkheden om met financiële steun van Innovatie Veenkoloniën ook in de periode 2016-2018 de ontwikkeling van de teelt en de markt verder op te pakken. Want behalve in de Drentse veenkoloniën is de teelt van soja ook interessant voor de akkerbouwers op de zware klei van het Oldambt in Groningen, bijvoorbeeld in rotatie met granen.’

Programma

De bijeenkomst Plantaardige eiwitten is op donderdag 3 september van 10.00 tot 16.00 uur op proeflocatie ’t Kompas in Valthermond.