Nieuws

Sojaverbruik in diervoederindustrie becijferd

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Het totale verbruik van sojaproducten in veevoeders in de jaren 2011-2013 bedroeg gemiddeld 1,8 miljoen ton product exclusief sojahullen. Voor de binnenlandse consumptie van dierlijke producten bedraagt het verbruik circa 700 duizend ton sojaproduct per jaar. Dit blijkt uit een inventarisatierapport van LEI Wageningen UR dat vandaag verschijnt. De inventarisatie wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel verantwoorde soja ingevoerd dient te worden om de doelstellingen voor duurzame soja te bereiken.

De totale benodigde oppervlakte sojateelt voor het Nederlandse sojaverbruik in de veehouderij bedraagt circa 780.000 hectare. Dit is 0,7% van het wereldwijde teeltareaal, dat voornamelijk in Zuid- en Noord-Amerika ligt.

Het totale verbruik van 1,8 miljoen ton is hoger dan in een eerdere LEI-inventarisatie over de jaren 2008, 2009 en voorjaar 2010. Het volume van de voor veevoer belangrijke ingrediƫnten sojaschroot, sojaolie en sojabonen in veevoer in die inventarisatie kwam uit op 1,5 miljoen ton exclusief hullen; er is destijds 1,8 miljoen ton totaal sojaproduct gecommuniceerd. In de huidige inventarisatie is een totaal verbruik van 2,1 miljoen ton totaal sojaproduct inclusief hullen berekend.

De LEI-studie naar het sojaverbruik is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Ketentransitie verantwoorde soja.