Nieuws

Sorteer voor op toekomst bij bouwplannen

Gepubliceerd op
28 januari 2014

Nieuwbouwplannen? Neem het wel of niet plaatsen van een microvergister vooraf serieus in overweging. Overweeg dan ook de optie kelderloos bouwen en sorteer hierop voor. Dit waren de belangrijkste adviezen voor de bezoekers tijdens de themadag op de Marke.

Het KTC de Marke in Hengelo zat 22 januari 2014 stampvol. Meer dan 80 belangstellenden waren naar het proefbedrijf gekomen om deel te nemen aan deze themadag over microvergisters en kelderloos bouwen. Interessante thema’s voor zowel ondernemers met bouwplannen, fabrikanten als voor ambtenaren. Een gemêleerd gezelschap ging de discussie aan en was gericht op zoek naar de mogelijkheden van microvergisting in combinatie met kelderloos bouwen.

Microvergister op het erf

Zwier van der Vegte van Wageningen UR Livestock Research opende dag als dagvoorzitter en maakte met de deelnemers een rondje op De Marke. Zo maakte iedereen direct kennis met het proces van microvergisting in de praktijk. Op de Marke staat al enige tijd een vergister van FermTech. Giske van Es, procesbegeleider van het netwerk Microvergisters in de praktijk en werkzaam bij DLV vertelde over de ervaringen met microvergisters vanuit het netwerk. Hieraan neemt de Marke ook deel. Tijdens haar presentatie kwamen de voordelen van microvergisting ruimschoots aan bod. Zo noemde zij als voordeel het sluiten van de mineralenkringloop door een efficiëntere bemesting. Het opwekken van eigen energie op het bedrijf en tot slot de mogelijkheid tot mestverwerking.

Naast deze voordelen zijn de deelnemers van het netwerk de afgelopen drie jaar tegen een aantal knelpunten aangelopen. Van Es merkte op dat er nog weinig praktijkervaring is, waardoor het nog lastig is om alle voordelen om te zetten in euro’s. Het hoge investeringsbedrag speelt hierbij ook een rol. Doordat er weinig kennis is en de investeringen hoog zijn is het financieel nog lastig rond te rekenen. ‘’Op basis van deze feiten is het moeilijk om de financiering van deze investering rond te krijgen bij een bank’’, merkte ze er aan toe. Zie hier de presentatie: Microvergisters in de praktijk.

Kelderloos bouwen

In het middagprogramma startte Jeanette Brandsma, melkveehoudster en bestuurslid vakgroep LTO Melkveehouderij. Zij lichtte de visie van LTO toe rondom het initiatief Duurzame Zuivelketen. Voor welke duurzame uitdagingen staat de sector de komende jaren en hoe kunnen zij daar op de juiste manier op inspelen. Rekening houdend met randvoorwaarden ten aan zien regelgeving en wensen vanuit de maatschappij. Zie hier de presentatie: Duurzame Zuivelketen.

De middag werd afgesloten met een presentatie van Geertniek Schonewille, procesbegeleider van het praktijknetwerk: Kelder te boven, en werkzaam bij DLV. Hij heeft drie jaar dit netwerk begeleid. Dit heeft geleid tot een aantal bouwschetsen en kostenberekeningen van stallen zonder een kelder. Het grote voordeel van bouwen zonder kelder is dat de bouwkosten vaak een stuk lager liggen. Dit hangt natuurlijk wel af van de keuzes in de stal, zoals voor welke ligboxen en voor welke bovenbouw wordt er gekozen. Een ander groot voordeel bij een kelderloze stal is dat de ondernemer kan beschikken over dagverse mest. Dit past prima bij een bedrijfsconcept met een mestvergister of mestbewerking. Er kleven nadelen aan het de keuze voor kelderloos bouwen. Zo moet er mestopslag elders binnen het bouwblok plaatsvinden. Een mestsilomestzak of foliebassin kan een alternatief zijn. Helaas vragen deze opslagen extra ruimte op het bouwblok en zijn deze oplossingen vaak niet zo populair bij welstandcommissies. Zie hier de presentatie: Kelder te boven.

Vervolg praktijknetwerk

Mestvergisting en kelderloos bouwen zijn prima te combineren. De komende jaren zal er meer onderzoek gedaan worden naar het toepassen van microvergisting op bedrijfsniveau. Het praktijknetwerk Microvergisters krijgt dan ook een vervolg, waarin extra aandacht is voor de bemestingswaarde van digistaat en mineralenconcentraten uit de vergister. Dit moet uiteindelijk leiden tot praktische bemestingsadviezen voor bemesting met deze producten. De Marke zal een van de deelnemers zijn van dit netwerk.