Nieuws

Speel het stadslandbouw-spel

Gepubliceerd op
24 november 2015

Stadslandbouw is ‘hot’. Het bruist van de initiatieven om ons heen en iedereen wil graag zo snel mogelijk aan de slag. Om een initiatief te stroomlijnen of als ambtenaar initiatieven beter te kunnen beoordelen speel je de Stadslandbouw Kosten Baten Game, ontwikkeld door Wageningen UR met medewerking van TNO.

Vaak is de gemeente een belangrijke eerste gesprekspartner voor initiatiefnemers. Maar wat wil je als initiatiefnemer van stadslandbouw in een gesprek met de gemeente realiseren? Wat betekent jouw idee voor de gemeente? Hoe zorg je er voor dat de gemeente actief bijdraagt aan de realisatie van jouw initiatief? En aan de andere kant: wat moet je als gemeente met al die initiatieven? Om deze gesprekken voor te bereiden hebben Wageningen UR en TNO een game ontwikkeld.

Voor initiatiefnemers én voor gemeenteambtenaren

Tijdens het spel dat ongeveer 45 minuten duurt wordt de besluitvorming van de gemeente rond een stadslandbouwproject gesimuleerd. Als initiatiefnemers krijg je met het spelen van dit spel een beter beeld van de verwachtingen en positie van de gemeente. De game kan ook binnen een gemeente worden gespeeld waarbij de rollen door de betreffende ambtenaren op zich worden genomen. Je kunt binnen de gemeente de rollen ook omdraaien om zo een beter beeld te krijgen van de positie en belangen van een collega of initiatiefnemer.

Volgens Barbara Rijpkema van de gemeente Utrecht zorgt het spel er voor dat de discussie over de kosten en baten van stadslandbouw op een natuurlijke wijze plaatsvindt.

Leen de game

De game kan geleend worden door een mail te sturen naar naar Marcel Vijn (marcel.vijn@wur.nl) of Jan Eelco Jansma (janeelco.jansma@wur.nl).

MKBA

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) helpt om zowel de kosten als de baten van een stadslandbouwproject in kaart te brengen. Meer weten? Bekijk dan de video MKBA Stadslandbouw van Wageningen UR.

Financiering

Deze game is het resultaat van onderzoek (BO-23.05-002-003) in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ (TKI-AF-12027) en is financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.