Nieuws

Spotlight op Biofumigatie

Gepubliceerd op
5 september 2016

Biofumigatie is een biologische manier om bodemgebonden ziekten en plagen te bestrijden. Hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn is te lezen in de nieuwste folder van Beter Bodembeheer, dat de onderzoekgegevens bundelt van de Publiek Private Samenwerking Bodem (PPS Bodem). De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen UR.

Vanaf het jaar 2000 is de biofumigatie-methode in opkomst voor de bestrijding van bodemgebonden ziekten en plagen. Gewassen uit de familie van de kruisbloemigen, waaronder bijvoorbeeld bladkool en gele mosterd, produceren stoffen die omgezet kunnen worden in giftige verbindingen. Deze verbindingen zijn verwant aan de actieve stof in het chemische grondontsmettingsmiddel metamnatrium.

In de praktijk worden regelmatig positieve effecten gevonden van de teelt en het onderwerken van de zogenaamde biofumigatiegewassen. Dit resulteert dikwijls in een hogere opbrengst.