Nieuws

Spuiten met driftreducerende doppen is effectief

Gepubliceerd op
2 april 2014

Driftreducerende doppen waren het centrale thema tijdens vier bijeenkomsten in februari 2014 van het praktijknetwerk ‘Fruittelers werken aan schoon water’. Hein van Kekem, voorzitter van de NFO-kring Zuid-Holland en actief deelnemer aan het praktijknetwerk, vertelde tijdens de bijeenkomsten hoe zonder verstoppingen en zichtbaar residu met deze doppen kan worden gewerkt.

Hij gaf aan dat het allereerst belangrijk is om na het spuiten de leidingen, doppen en tank door te spoelen met schoon water. “Spuit daarnaast je hele perceel met een Albuz TVI-spuitdop en wissel niet tussendoor van dop. Dit geeft namelijk verstoppingen.” Om zichtbaar residu te voorkomen, gaf Van Kekem het advies om altijd op een droog gewas te spuiten en het gebruik van meststoffen kort voor de oogst te mijden.

Tijdens de bijeenkomsten presenteerden Marcel Wenneker en Peter Frans de Jong, beiden van Wageningen UR, onderzoek van PPO Fruit en PCfruit in België. Uit de onderzoeken bleek dat de effectiviteit van de bestrijding van schurft, meeldauw maar ook perenbladvlo met de driftreducerende dop gelijk was aan de neveldop.

Eindconclusie was dat driftreducerende doppen, met inachtneming van de genoemde voorwaarden, prima gebruikt kunnen worden.

bespuiten.jpg