Nieuws

Spuitproeven met ongekende precisie

Gepubliceerd op
20 mei 2014

Op de proefvelden van Wageningen UR in Lelystad kunnen met een haast chirurgische precisie verschillende gewasbeschermingsmiddelen tegelijk worden getest. Dat is te danken aan computergestuurde spuitmachines die gekoppeld zijn aan een zogenoemde Real Time Kinematic GPS. “Daarmee kunnen we tot tien middelen gelijktijdig, tot op twee centimeter nauwkeurig doseren op verschillende secties van een proefveld”, zegt Pierre Bakker, bedrijfsleider van het proefbedrijf in Lelystad.

Proefveld als een dambord

Bij een veldproef waarin meerdere gewasbeschermingsmiddelen worden vergeleken, wordt het veld doorgaans ingedeeld als een soort dambord. “In plaats van een medewerker met een rugspuit, die steeds op en neer moet lopen om een nieuw middel te gaan spuiten, wordt zo’n proefveld nu in één keer behandeld met alle te testen middelen”, vertelt Bakker. “De collega op de trekker programmeert de spuit van te voren via een computerprogramma en kan in de cabine precies volgen welk middel op welk moment waar op het veld wordt gespoten.”

Voordelen geautomatiseerd spuitsysteem

“Het gebruik van dit geautomatiseerde spuitsysteem met GPS heeft veel voordelen”, zegt onderzoeksmanager, Piet Spoorenberg. “Doordat de middelen in één run worden gedoseerd is er geen tijdverlies tussen het behandelen van de verschillende secties. Alle middelen worden dus onder dezelfde condities gedoseerd. Er hoeft geen verschil meer op te treden in wind, vocht, of andere weersomstandigheden. Bovendien voorkom je ook blootsteling van medewerkers die vroeger met een rugspuit veldje voor veldje moesten doseren.”

Kleiner ruimtebeslag van proef

Eén van de bedrijven die al ervaring heeft opgedaan met het volautomatische spuitsysteem is Bayer. “Ons bedrijf heeft ook eigen spuitmachines waarmee we onze proefvelden snel met opeenvolgende middelen kunnen behandelen”, zegt Roel Wanningen van Bayer. “Maar daarmee moeten we bij de omschakeling van de ene naar de andere behandeling altijd een grotere marge aanhouden tussen de verschillende secties op het veld waar de verschillende middelen worden gebruikt. Het ruimtebeslag is dankzij deze computergestuurde spuit dan ook kleiner. Bovendien is bij het systeem dat in Lelystad wordt gebruikt de kans op menselijke fouten tijdens het spuiten, geringer. Wat de slagingskans van de proef vergroot.”

Technologische push

Het gebruik van de GPS-gestuurde spuit is volgens Spoorenberg typerend voor een tijd waarin de technologie regelmatig nieuwe mogelijkheden biedt aan het onderzoek. “Een vergelijkbare technologische push zien we nu ook van de zogenoemde quadrocopters. Dat zijn relatief goedkope, op afstand bestuurbare helikopters met een camera eronder, die we wij nu ook inzetten om proefvelden vanuit de lucht te inspecteren.”

Na de eerste praktijkervaringen in 2013 met een breed scala aan gewassen en proefomstandigheden is de volautomatische GPS-spuit dit jaar de nieuwe standaard voor spuitproeven op en rond het proefbedrijf in Lelystad.