Nieuws

Staatsbosbeheer in centrum van sociaal-ecologisch systeem

Gepubliceerd op
21 april 2017

Staatsbosbeheer is de grootste terreinbeherende organisatie in Nederland. Bij het beheer van de gebieden werkt Staatsbosbeheer vanuit het motto Beschermen, Beleven en Benutten. Een belangrijke randvoorwaarde voor het beheer is de goede samenwerking met burgers en andere betrokkenen. In de huidige netwerksamenleving met kritische burgers en de grote rol van sociale media is dat geen makkelijke opgave. Het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer hebben aan Wageningen Environmental Research (Alterra) gevraagd onderzoek te doen naar deze relatie met omwonenden en recreanten in twee gebieden.

Tijdens twee projecten met maatschappelijk complexe opgaven in de Schoorlse Duinen en in de Overasseltse en Hatertse Vennen heeft Staatsbosbeheer zich na een moeizame start actief ingezet om burgerbetrokkenheid vorm te geven. Staatsbosbeheer heeft zich hierbij ontvankelijk getoond voor kritiek vanuit de samenleving. Het onderzoek laat zien dat naast de B’s van Beschermen, Beleven en Benutten, ook de B van Betrokkenheid bepalend is voor een succesvol project. Essentieel hierbij is niet alleen het ontwikkelen van een doordacht planproces voor het betrekken van burgers, maar ook het ontwikkelen van een meer structurele relatie met recreanten en omwonenden.

In de conclusies van het rapport suggereren de onderzoekers dat natuurbeheer niet alleen vanuit het ecologische systeem moet worden vormgegeven, maar dat Staatsbosbeheer zich meer zou kunnen positioneren in het middelpunt van het sociaal-ecologische systeem van zijn gebieden. Vanuit die positie komen de complexe relaties tussen het sociale en het ecologische systeem beter tot hun recht. Een evenwichtige positie tussen het sociale en het ecologische systeem kan overigens alleen succesvol worden ingenomen als ook de institutionele omgeving van Staatsbosbeheer, zoals provincies en EZ, zo’n positie erkent en faciliteert. In interne workshops bij Staatsbosbeheer zijn deze bevindingen verder uitgewerkt.

Figuur 1: Staatsbosbeheer midden in het sociaalecologisch systeem
Figuur 1: Staatsbosbeheer midden in het sociaalecologisch systeem