Urban horticulture

Nieuws

Stadstuinbouw, hype van nieuwe (glas)tuinbouw bedrijfstypen?

Gepubliceerd op
28 oktober 2014

De laatste jaren is er een trend van nieuwe bedrijfstypen in de tuinbouw, die zich kenmerken door voedselproductie in/nabij de stad en ook andere diensten verzorgen. Daarbij komen verschillende uitingsvormen voor, zoals horizontale (o.a. op daken), verticale (outdoor en indoor) en geconditioneerde systemen (Plant Factory). De diensten kunnen betrekking hebben op winkel/restaurant, zorg, educatie en sociale functie.

Op 9 en 10 september 2014 werd in Nottingham (Verenigd Koninkrijk) de International Conference on Vertical Farming gehouden, waar ontwerpers, onderzoekers, toeleveranciers, consultants, overheden en praktiserende stadstuinders inzichten en ervaringen met elkaar deelden.

Behoefte aan economische data

Helaas werd er veel gesproken over stadstuinbouwondernemers, maar niet mét deze ondernemers. Daarnaast was er bij veel partijen behoefte aan economische data. Data waarmee op meer objectieve wijze verantwoorde beslissingen zijn te nemen bij het ontwikkelen en optimaliseren van kansrijke stadstuinbouwbedrijven.    

Verdienmodellen

In een PPS-project worden verdienmodellen van stadstuinbouwbedrijven in kaart gebracht. Met welke producten en diensten verdient het bedrijf zijn geld. De resultaten en inzichten worden teruggekoppeld naar de bedrijven. In 2015 wordt het onderzoek voortgezet.