News

Stage gemeente Deventer: onderzoek lokale initiatieven op het gebied van energie en klimaat

Published on
December 16, 2015

Onder de noemers van “energieke samenleving” en “burgerparticipatie” is er de laatste jaren veel aandacht voor lokale initiatieven van burgers en bedrijven op het gebied van energie en klimaat (energiecoöperaties, biogas, windenergie, energiebesparing, biomassa, PV en dergelijke).

De gemeente Deventer zoekt, in het kader van haar duurzaamheidsagenda, naar manieren om deze initiatieven te versterken.  Twee vragen staan daarbij centraal: (1) Welke initiatieven bestaan er op dit gebied in de gemeente Deventer? En (2) op welke manieren kan de gemeente deze initiatieven met elkaar verbinden (zodat grotere synergie onstaat) en ondersteunen (binnen de randvoorwaarden van een beperkt budget)?

Gezocht: een student met milieukundige achtergrond die deze vragen als stagiair bij de gemeente Deventer wil onderzoeken. Hij/zij zal daarbij gebruik maken van informatie die bij de gemeente al aanwezig is en interviews houden met initiatiefnemers.

Periode: start in januari, februari of maart 2016; duur 4 maanden.

Informatie: Kris van Koppen, Environmental Policy Group