News

Stage of afstudeeronderzoek bij de Provincie Utrecht

Published on
January 20, 2016

Volgend jaar (2017) zal een evaluatie van het Utrechtse natuurbeleidplan aan Provinciale Staten worden aangeboden. In het plan zijn vier pijlers uitgewerkt. Twee daarvan zijn nieuw in de provinciale beleidsplanning: 'beleven' (pijler 3) en 'medefinancieren' (pijler 4).

De taak van de stagiair/afstudeerder is te bedenken hoe we deze pijlers kunnen operationaliseren en onderzoeken ten behoeve van de evaluatie. De stage of afstudeeronderzoek bij de Provincie Utrecht duurt minimaal 4 maanden en begint in het voorjaar van 2016. Bovendien verwachten we dat de student al enig voorbereidend onderzoek doet voor de evaluatie. Hiervoor moet hij of zij overleggen met mensen van andere afdelingen zoals bijvoorbeeld recreatie, de uitvoerende afdeling, en de mensen van GIS, over welke informatie er al is (bijvoorbeeld lengte wandelpaden in Utrecht, hoeveel vrijwilligers er actief zijn) en wat er nog onderzocht zou moeten worden. Informatie over het natuurbeleidsplan is te vinden hier.

Vanuit de provincie zal de opdracht begeleid worden door
een beleidmedewerker op het gebied van natuur.

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kris
van Koppen van ENP (kris.vankoppen@wur.nl).