Nieuws

Stalboekje helpt pluimveehouder met natuurlijk gezond houden van dieren

Gepubliceerd op
9 juni 2015

RIKILT Wageningen UR heeft een nieuw 'Stalboekje Pluimvee’ uitgebracht. In deze editie is een hoofdstuk over vleeskuikens toegevoegd en het leghennenstuk uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Ook voor de gangbare pluimveehouderij

Het boekje is een geactualiseerde versie van een eerdere editie. De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011). Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij.

Gezondheid bevorderen en ziektes voorkomen

In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.

Inzicht in producten op de markt

Veel boeren hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun pluimvee In de boekjes staat een overzicht van de kruiden en natuurproducten die effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft het boekje de dierenarts inzicht in welke producten op de markt zijn en wat voor onderzoek  daarnaar is verricht.

De boekjes zijn in gedrukte vorm op te vragen bij het RIKILT via Maria Groot.