Nieuws

Stand van zaken Bodem Informatie in de BRO

Gepubliceerd op
17 augustus 2021

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat informatie over verschillende vakgebieden (domeinen). Binnen die domeinen bevinden zich telkens een aantal registratieobjecten (figuur). Via de BRO zijn de geomorfologische
kaart en de bodemkaart voor iedereen beschikbaar.

Daar komt binnenkort, in de laatste fase van de realisatie van de BRO, ook het grondwaterspiegeldieptemodel bij. De belangrijkste informatie in dit laatste model zijn de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG en GLG). De gemiddeld hoogste grondwaterstand geeft een indicatie van de grondwaterstand in de winter. De gemiddeld laagste grondwaterstand geeft een indicatie van de grondwaterstand in de zomer. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor een classificatie in grondwatertrappen (Gt’s). Voor het domein bodem- en grondonderzoek hebben wij de BRO inmiddels gevuld met al onze beschikbare boorbeschrijvingen (booronderzoek) en profielbeschrijvingen (wandonderzoek). Sinds 1 juli hebben we daar het eerste deel van onze beschikbare hydrofysische gegevens aan toegevoegd. Dit zijn de gegevens die bepalen hoe water al dan niet wordt vastgehouden. Het komend half jaar komen de overige gegevens aan de beurt.

Informatie:

https://basisregistratieondergrond.nl/

en

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest