Start Club van 100 Wageningen UR Glastuinbouw

Nieuws

'Club van 100' Wageningen UR Glastuinbouw

Gepubliceerd op
21 november 2014

Wageningen UR Glastuinbouw heeft de “Club van 100” opgericht, waarmee toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang krijgen tot de brede expertise van Wageningen UR Glastuinbouw en mede bijdragen aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Hiermee nemen deze bedrijven mede verantwoordelijkheid om de kennisinfrastructuur mede in stand te houden en voor de uitvoering van het innovatiegedreven onderzoek en pre-competitieve projecten.

Laatste nieuws Club van 100

Waarom een Club van 100?

Kenmerkend voor deze projecten is dat deze een tijdshorizon kennen van 5 tot 10 jaar voordat de resultaten breed in de sector worden toegepast. Dit type onderzoek legt de basis voor de toekomst van de sector die voor enorme uitdagingen staat. Zoals het structureel duurder worden van energie, strengere Europese eisen aan omgevingseffecten, en een markt die nieuwe producten blijft verlangen en steeds hogere eisen stelt aan het gehele productieproces. Met het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw is dit type onderzoek verder onder druk komen te staan wat een bedreiging vormt voor de continuĆÆteit en de innovatiekracht van de glastuinbouwsector in Nederland.

Voor wie?

De Club van 100 is uitsluitend bedoeld voor toeleveranciers/ handelsbedrijven in de glastuinbouw die materialen, hardware, software, financiering of uitgangsmateriaal leveren. Ook niet commerciƫle organisaties die die innovatie in- en ontwikkeling van de glastuinbouw als doelstelling hebben, kunnen aansluiten. De leden zijn afkomstig uit de volgende groepen:

  • Kassenbouwers
  • Installatie bedrijven op het gebied van energie, klimaat en water
  • Potgrond- en substraatleveranciers
  • Leveranciers van gewasbescherming, meststoffen en verbruiksartikelen
  • Banken, accountancy  en verzekeraars
  • Energieleveranciers
  • Uitgangsmateriaal
  • Handel, distributie en opslag

Alle leden tekenen een contract voor twee jaar, waarbij ze elk jaar kunnen beslissen of ze het weer willen verlengen voor de komende twee jaar. Daarmee wordt voorkomen dat de opgestarte projecten halverwege worden afgebroken omdat bedrijven afhaken.

Waarvoor?

De helft van de lidmaatschapsbijdrage kunnen de leden gebruiken voor Business to Business activiteiten waarbij de expertise van Wageningen UR Glastuinbouw wordt ingezet; bijvoorbeeld een klein onderzoek, consultancy, simulatieberekeningen, metingen, het laten verzorgen van lezingen etc.

De andere helft wordt door de leden bij elkaar gebracht in een gezamenlijke pot met als enige doelstelling het Nederlandse glastuinbouwcluster een voorsprong te laten behouden op het gebied van kennis. Over de besteding van deze gezamenlijke pot beslissen de leden samen met Wageningen UR. Het gaat hierbij dus om strategisch (pre-competitief) onderzoek voor de middellange en de lange termijn, waarvan de resultaten dus op een grotere afstand zullen staan van de directe belangen van de individuele leden.

Minimaal twee maal per jaar komen de leden in een netwerkbijeenkomst bij elkaar en bespreken dan ook de keuzes en volgen de voortgang. Alle leden krijgen bovendien een groot PR bord met hun naam en logo in de corridor van de kasfaciliteiten in Bleiswijk, een vermelding op de website van Wageningen UR met cross links naar de eigen website van het bedrijf. 

Interesse?

Wilt u zich aansluiten bij de top van de Nederlandse toeleveranciers Glastuinbouw? Neem contact op met Jan Willem de Vries (Janwillem.devries@wur.nl , 0317-485696) of Sjaak Bakker (sjaak.bakker@wur.nl , 0317-485605).