tart landelijk onderzoek naar resistentie bij de schimmel Aspergillus

Nieuws

Start landelijk onderzoek naar resistentie bij de schimmel Aspergillus

Gepubliceerd op
4 april 2015

Wageningen UR (University & Research centre) gaat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het RIVM, Radboudumc en het Centrum voor Landbouw en Milieu de komende twee jaar onderzoek doen naar fungicide-resistentie bij de schimmel Aspergillus. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om het resistentieprobleem te verminderen.

De schimmel Aspergillus fumigatus komt zeer algemeen in onze omgeving voor en vormt sporen die mensen inademen. Gezonde mensen worden bijna nooit ziek van het inademen van deze sporen, maar de schimmel kan wel ziekte veroorzaken bij bepaalde patiëntengroepen. Deze risicogroepen zijn patiënten met chronische longziekten en patiënten met sterk verminderde weerstand, bijvoorbeeld bij de behandeling van leukemie en na beenmerg- of orgaantransplantatie. Onderzoek van het Radboudumc heeft uitgewezen dat als de infectie veroorzaakt wordt door de resistente vorm van de schimmel, de behandeling erg moeilijk is omdat de meest gebruikte antischimmelmiddelen, de azolen, niet meer werken.

Hotspots

Het onderzoek, dat nu is gestart, richt zich op het beter gaan begrijpen van factoren, die een rol spelen bij het ontstaan en de verspreiding van de resistente schimmel. Daarbij zal eerst worden gekeken of er locaties en/of omstandigheden zijn waar de resistente schimmel ontstaat of het meeste voorkomt, zogenaamde 'hotspots'. Op die hotspots zullen de aard van de resistentie en de aanwezigheid van schimmeldodende middelen onderzocht worden. Onderzoekers van Wageningen UR gaan onder andere de genetische diversiteit in kaart brengen van de schimmel op deze hotspots. 

Meer over het onderzoek