Nieuws

Start onderzoek naar gezondheidsrisico’s van chemische stoffen afkomstig van microplastics

Gepubliceerd op
29 maart 2019

Dr. ir. Hans Bouwmeester, onderzoeker bij Wageningen Universiteit & Research, gaat dierproefvrij onderzoek doen naar de menselijke gezondheidsrisico’s van chemische stoffen afkomstig van microplastics. Dit is een van de vijftien unieke onderzoeksprojecten naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid waarvoor ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, onlangs het startschot gaf. Overigens ook het eerste wetenschappelijke programma ter wereld over dit onderwerp.

Grote stukken plastic vallen in het milieu uiteen tot micro- en nanoplastic deeltjes. Tijdens het uiteen vallen is het waarschijnlijk dat er chemische stoffen vrijkomen. Denk hierbij aan stoffen die in het plastic verwerkt zijn zoals weekmakers. Het doel van dit project is om te onderzoeken of deze stoffen vrijkomen in onze maag en darmen, en zoja, wat het effect hiervan is op onze darmwand. 

“Er is op dit moment veel aandacht voor plastic verontreiniging in het milieu. Een veel minder zichtbaar probleem is de grote aanwezigheid van micro en nano plastics. Er zijn inmiddels meer dan genoeg aanwijzingen dat deze kleine plastic deeltjes ook in onze voeding te vinden zijn. We weten nog weinig over het vrijkomen van chemische stoffen uit deze plastics in ons lichaam”. Aldus Hans Bouwmeester.

Methode

We gebruiken voor dit onderzoek een laboratoriummodel van de spijsvertering. In drie stappen wordt de vertering in de mond, maag en de darm nagebootst. Vervolgens gaan we onderzoeken of de vrijgekomen stoffen een schadelijk effect hebben op darmcellen. Als onderzoeksmateriaal gebruiken we microplastics, afkomstig van fijngemalen plastic afval dat op het strand is aangespoeld of uit plastic flessen. Op basis van onze bevindingen gaan we een verkennende risico inschatting maken van chemische stoffen afkomstig van microplastics voor de menselijke gezondheid. 

Consortium: Wageningen University & Research, Wageningen Food Safety Research, Wageningen Marine Research en King’s College London (UK),

Resultaten

De eerste tussenresultaten van de 15 onderzoeksprojecten bij verschillende universiteiten en kennisinstellingen zullen op 3 oktober tijdens een Plastic & Health congres in Amsterdam worden gepresenteerd. ZonMw benadrukt dat de honorering van deze vijftien projecten pas het begin is. Een jaar is niet lang genoeg om alle antwoorden te verkrijgen. Henk Smid, directeur van ZonMw, ziet grote potentie in de onderzoeken en hoopt daarom ook dat langdurig vervolgonderzoek mogelijk zal zijn. “Nederland heeft wereldwijd een toonaangevende positie in het wetenschappelijk onderzoek naar microplastics en dit moet zo snel mogelijk verder uitgebouwd worden.”