man met big

Nieuws

Start onderzoek naar watermistsysteem bij vleesvarkens

Gepubliceerd op
26 februari 2013

In samenwerking met DLV, Farmer Holland en Hotraco is VIC Sterksel een onderzoek gestart naar het watermistsysteem bij vleesvarkens. Dit is een systeem waarbij door middel van een waternevel een afdeling gekoeld, ingeweekt en ontsmet kan worden. Ook worden de mogelijkheden bekeken voor het vernevelen van bijvoorbeeld probiotica, stofreductie en of het systeem mogelijkheden biedt voor brandpreventie.

Doelstelling van het onderzoek is ervaringen opdoen met het systeem en de mogelijkheden onderzoeken bij varkens.

Begin januari is het systeem bij twee vleesvarkensafdelingen ingebouwd. De eerste ervaringen met inweken van de afdelingen bieden veel perspectief. Concrete resultaten hierover kunnen nog niet naar buiten worden gebracht.  

Gedurende het jaar zal er nog geƫxperimenteerd worden met dit systeem. Het is nu wachten tot er een warme periode aanbreekt waarin met het systeem gekoeld kan worden.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV).