Nieuws

Startbijeenkomst EDUCEN Project

Gepubliceerd op
23 juni 2015

Als er een ramp gebeurt, weet iedereen in de stad dan wat te doen? Ook groepen als gehandicapten en migranten? Hoe om te gaan met de culturele diversiteit in steden als je de gevolgen van calamiteiten wilt beperken? Op 25 juni organiseert de Sociology of Development and Change Group van Wageningen University een eendaagse conferentie over de kracht van sociale netwerken in crisissituaties.

25 juni 2015 – Conferentie

Cultuur is geen probleem als het gaat om het opvangen van rampen in stedelijk gebied, maar biedt mogelijkheden. Het is een ‘zachte infrastructuur’. Door sociaal kapitaal, verhalen, liederen, opleiding, training in nuttige gewoonten, in combinatie met formele en informele instituties, kan een sterke cultuur of subcultuur levens redden in geval van calamiteiten. Want als mensen zich bewust zijn van het gevaar van eventuele rampen, weten op wie ze een beroep kunnen doen en wie een beroep op hen kan doen, dan kunnen ze adequater op calamiteiten als een overstroming of een brand in een chemische fabriek reageren.

Zo was er een klein, laagliggend eiland in de Grote Oceaan waar al geen eeuw meer een tsunami had plaatsgevonden. De bewoners hadden echter de herinnering aan de keer dat deze verwoestende kracht het eiland trof levend gehouden. Toen op 26 december 2004 het tsunami-alarm klonk, wist iedereen, jong en oud, dat ze naar de hoogste top op het eiland moesten rennen. Niemand verdronk. De kracht van sociale netwerken was ook te zien bij een noodlottige brand in Kampen bij een gezin met 15 kinderen, in 2009. In no time stonden er vanuit de kerkgeledingen vrijwilligers klaar om de getroffenen te helpen.

Expertnetwerk

De Sociology of Development and Change Group van Wageningen University, voorheen Rampenstudies, is trekker van het tweejarige EU-project EDUCEN (European Disasters in Urban Centres) waarin wordt onderzocht hoe alle bewoners in een stad te bereiken in het geval van een ramp, zoals een overstroming. Het project ging van mei 2015 van start, met elf partners in acht landen. Het EDUCEN-expertnetwerk brengt deelnemers uit de publieke, private, ngo’s en de militaire sector bijeen om van elkaar te leren hoe om te gaan met culturele diversiteit en groepen die voor de veiligheidssector lastig te bereiken zijn, vooral in steden. De gemengde samenleving brengt bijzondere methodologische, praktische en ethische problemen met zich mee in dit soort veiligheidsissues, maar dus ook mogelijkheden. Daarover gaat de bijeenkomst op 25 juni in Wageningen.

Rampenplan

De belangrijkste spreker op de startbijeenkomst is dr. Jean-Christophe Gaillard van de Auckland University in Nieuw-Zeeland, expert in het werken met minderheden en voorbereiding op rampen. Daarnaast delen onderzoekers en mensen uit de praktijk, uit publieke en militaire geledingen, hun ervaringen. Verder wordt er een lokaal rampscenario besproken (viering van 5 mei) om te kijken hoe het beter kan gebruikmakend van sociale netwerken, bijvoorbeeld bij weersextremen. Ook is er volop ruimte voor kennisuitwisseling en debat.

Georganiseerd door Sociology of Development and Change Group van Wageningen University
Datum: 25 juni 2015 van 9.00-17.00 uur
Locatie: ‘De Leeuwenborch’, Hollandseweg 1, Wageningen (NL), room C63
Deelname is gratis