Nieuws

Status A toegekend aan LGN6

Gepubliceerd op
15 juli 2014

Op 11 juli 2014 is de status A toegekend aan het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6). Hiermee voldoet het LGN6-bestand aan de kwaliteitseisen voor bestanden die gesteld worden door Wageningen UR en de Wettelijke Onderzoekstaken.

Voor het verkrijgen van een kwaliteitsstatus is een audit gehouden door een gekwalificeerd auditteam. Van de audit is door de auditors een verslag gemaakt. De ingevulde checklist met verwijzingen naar de relevante documentatie, en toegevoegde bijlage voldoet als verslag van de audit.

Download:

Lees meer: