Nieuws

Sterk tegenvallende ruwvoeropbrengsten op KTC De Marke

Gepubliceerd op
4 september 2018

De weersomstandigheden waren dit groeiseizoen extreem. De droge en warme zomer brak op alle fronten records. Het kwik steeg in Hengelo (Gld.) maar liefst op 59 dagen boven de 25 graden Celsius uit. Er viel slechts 46 millimeter neerslag in 3 maanden tijd. Deze extremen zorgde ervoor dat op KTC de Marke de maisopbrengst dit jaar 25 procent lager ligt dan normaal. De totale grasopbrengst ligt op dit moment zelfs 40 procent lager.

KTC de Marke heeft een extreem groeiseizoen achter de rug. De percelen van het proefbedrijf zijn voor het overgrote deel gelegen op droge zandgronden. Deze grond heeft moeite om water en mineralen vast te houden. Door de extreme weersomstandigheden was het zeker dit jaar een uitdaging om de mineralen optimaal te benutten. In de periode van 1 mei tot en met 8 augustus is er slechts 46 mm neerslag gevallen, terwijl er normaal 228 mm valt. Vooral de maand juli was droog, toen viel er maar 2 mm. Naast de droogte had Hengelo (Gld.) net als de rest van Nederland te maken met extreem warme dagen. In de periode van 1 mei tot en met 8 augustus waren 59 dagen warmer dan 25 graden, waarvan zelfs 12 dagen warmer dan 30 graden. Op 27 juli steeg de temperatuur zelfs naar 35,8 graden.

Maïsopbrengsten kwart lager

Deze weersomstandigheden hebben zeker effect gehad op de maisopbrengsten. Aangezien de mais voor een deel verdroogd was, is besloten de kolfloze mais te hakselen op 9 augustus. De opbrengst bedroeg 7 ton droge stof per hectare. De overige mais is twee tot drie keer beregend. Deze mais met kolf is uiteindelijk geoogst op 29 augustus. De opbrengst lag op 12 ton droge stof per hectare. De gemiddelde opbrengst komt uit op 11 ton droge stof per hectare. Dat ligt 25 procent onder de normale opbrengsten. Deze ligt namelijk op De Marke op een vijfjarig gemiddelde van 15 ton droge stof per hectare. De kolfloze mais is apart ingekuild van de ‘goede’ mais zodat de ‘goede’ mais naar de melkgevende koeien kan en de kolfloze mais naar de droge koeien en jongvee. Na oogst van de kolfloze mais is Italiaans raaigras gezaaid met de bedoeling in het najaar te oogsten.

In juni is overal gras onder mais gezaaid als vanggewas, ondanks de droogte begint dat gras nu na een paar buien toch te groeien.

Een niet beregend perceel gras op De Marke
Een niet beregend perceel gras op De Marke

Grasopbrengsten  

De graspercelen hebben het ook zwaar gehad dit groeiseizoen. De graslandopbrengst is tot nu toe 40% lager dan het gemiddelde jaartotaal. Ondanks dat driekwart van de percelen is beregend was het niet haalbaar om groei er in te houden en de percelen groen te houden. Van 4 hectare grasland is de zode zo hol dat er is doorgezaaid. De totale grasopbrengsten kunnen zich nog gedeeltelijk herstellen, als we nog een mooi groeizaam naseizoen krijgen. Maar ook daarvoor is voldoende neerslag nodig.