Persbericht

Stevige impuls voor ‘groen’ Wagenings onderzoek

Gepubliceerd op
11 mei 2015

Het Programma Groen van het NWO-onderdeel Aard- en Levenswetenschappen heeft tien projecten met een inbreng van Wageningen UR gehonoreerd. In totaal werden dertien projecten uit het budget van het programma Groen toegekend. De beoordelingscommissie nam 35 aanvragen in overweging.

Er gaan dertien projecten van start in het programma Groen - Fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw. Het programma valt onder de twee topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en Agri & Food. Het budget voor het totale programma Groen (9,65 miljoen euro) wordt in twee fasen toegekend. In de nu toegekende ronde moeten de kennisinstellingen de projecten uitvoeren in samenwerking met private en/of publieke partners die tenminste tien procent van het benodigde projectbudget inbrengen.

De tien toegekende projecten van Wageningen UR