News

Stimuleren van docent- en teamontwikkeling op basis van een sterke punten benadering

Published on
January 16, 2019

Een consortium van de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Wageningen, Erasmus Universiteit, kijk op beroepsonderwijs en het expertisecentrum beroepsonderwijs voert in samenwerking met een selectie van mbo-instellingen onderzoek uit naar docent- en teamontwikkeling op basis van een sterke punten benadering. Er is nog ruimte om in het consortium te participeren.

Wat is de insteek van het onderzoek?
We baseren ons op inzichten vanuit de positieve psychologie en in het bijzonder op de zogenaamde sterke punten benadering. Sterke punten zijn individuele kenmerken die energie geven en een persoon in staat stellen om op zijn of haar best te functioneren.
Bijvoorbeeld, een leraar met een groot gevoel voor humor is in staat tot zijn beste prestaties als hij hiervan gebruik kan maken in het contact met studenten.
Bij het stimuleren van sterke punten en de professionele ontwikkeling van docenten vervullen teamleiders een voortrekkersrol. Teamleiders zijn nog zoekende naar een goede en concrete invulling van deze voortrekkersrol en zijn ook niet altijd voldoende toegerust voor de uitvoering van de HR-rol, waardoor de beoogde effecten uitblijven en de ontwikkelmotivatie van docenten niet toeneemt.

Meer informatie over het onderzoek leest u in deze flyer: