Nieuws

Storm-van der Chijs Event met stipendia voor drie excellente vrouwelijke PhD-studenten

Gepubliceerd op
30 mei 2017

Drie zeer getalenteerde vrouwelijke PhD kandidaten van Wageningen University & Research zijn bekroond met het Storm-van der Chijs stipendium. Rector magnificus prof. Arthur Mol overhandigde deze persoonlijk aan Lies Zandberg, Chantal Vogels en Carolina Levis. De tweejaarlijkse uitreiking op 23 mei 2017 volgde na de bespreking van het 2017 Storm-van der Chijs thema ‘Towards an inclusive and gender responsive WUR’.

Lies Zandberg won als eerste een stipendium voor haar onderzoek over partnerkeuze bij vogels in het wild. De juryvoorzitter uit het College van Promoties, prof.dr. ir. Niels Anten, benadrukte de kwaliteit van alle 17 kandidaten die door hun hoogleraar werden genomineerd. Hij sprak ook namens beide andere juryleden prof.dr.ir. Tiny van Boekel en prof.dr.ir Erwin Bulte. Elk stipendium bedraagt 1.500 euro en is te besteden aan een bezoek aan een internationaal congres of instituut. De certificaten werden feestelijk overhandigd door rector magnificus Arthur Mol.

In Lies Zandberg haar werk zag de jury de criteria voor het Storm-van der Chijs stipendium het best terugkomen: rijk aan initiatief, interdisciplinariteit, internationale inbedding en verbinding tussen wetenschap en samenleving. Lies heeft zelf een unieke wijze ontworpen om individueel verschillende partnervoorkeuren vast te stellen en na de gaan hoe dat de gesteldheid van de vogels beïnvloedt door ze langere tijd te volgen. Daarvoor bracht ze elementen uit theorievorming, statistiek, computerprogrammering, ecologie en genetica samen. Lies haar promotor is prof.dr. Marc Naguib (Gedragsecologie)

Carolina Levis uit Brazilië, aanwezig via skype, ontving een stipendium omdat ze op een gedeelde tweede plaats eindigde. Haar promotor is prof.dr. Frans Bongers (Bosecologie en -management). Carolina bestudeert de relatie tussen menselijk handelen in het verleden en de veranderingen in het oerwoud aan de Amazone. Door delen oerwoud te inventariseren en archeologische vindplaatsen vast te leggen in combinatie met interviews met de lokale bevolking, combineert zij sociaal- en natuurwetenschappelijke benaderingswijzen. Met de herziening van het beeld van het maagdelijke oerwoud van de Amazone wil zij bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om de mens in relatie tot veranderingen in het Amazonegebied een plaats te geven en laten behouden. Door het tijdschrift Science en prestigieuze internationale media is haar werk al opgenomen!

Chantal Vogels werd bekroond met het andere stipendium voor de gedeelde tweede plaats. Haar promotor is Prof.dr. Marcel Dicke (Entomologie). Chantal onderzoekt hoe milieu, gedrags- en genetische aspecten van de Europese Culex muggen de transmissie van West Nijl virus beïnvloeden. Ze wil begrijpen waarom muggen ziekten soms wel en soms niet overdragen, om vervolgens effectieve controlemaatregelen te kunnen nemen. Chantal heeft zelf fondsen voor haar onderzoek bemachtigd en heeft een interessant aanpak uitgedacht om leken bij haar onderzoek te betrekken waardoor zij uit alle hoeken van Europa muggensamples over de mail kreeg opgestuurd.

De uitreiking volgde na een inspirerende discussie over de verdere bevordering van vrouwen in de wetenschap op weg naar een inclusieve en gender toegesneden WUR. Na korte introducties van prof.dr Carolyn Sachs (Pennstate University, USA) via Skype, dr. Margreet van der Burg (Gender studies WU en voorzitter van het Storm-van der Chijs Fonds), en Alet Leemans (projectmanager WUR Gender Actie Plan), werd de discussie geopend. Drie panelleden dr Bram de Vos (directeur ESG-WUR), Rhiannon Pyburn (CGIAR Gender Platform & Gender specialist KIT), en dr Gemma van der Haar (Sociologie van Ontwikkeling en Verandering-WU), enthousiasmeerden het publiek om deel te nemen.

Conclusie is dat de organisatie op HRM-gebied goede stappen voorwaarts maakt. Maar monitoring en verdere actie blijven nodig. Capacity building en integratie van gender & diversitycompetentie en -analyse in WUR onderzoek en onderwijs beantwoorden duidelijk aan een enorme vraag bij landbouw gerelateerde organisaties (zoals CGIAR), maar kunnen ook studenten ondersteunen bij het voor hen inrichten van gender toegesneden leef/werkomstandigheden en leef/werkinvulling in hun toekomstig (beroeps)leven. Veel kansen bleken voor het oprapen om met gezamenlijke inspanning WUR’s reputatie en internationale profiel hierin te vergroten.