Strategisch glastuinbouwonderzoek blijkt gezamenlijk belang

Nieuws

Strategisch glastuinbouwonderzoek blijkt gezamenlijk belang

Gepubliceerd op
13 april 2015

Een half jaar na de lancering groeit de 'Club van 100' gestaag; zo’n veertig toeleverende bedrijven zijn inmiddels nauwer betrokken bij het strategisch onderzoek voor de glastuinbouw van Wageningen UR. De bedrijven nemen zo gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het strategische tuinbouwonderzoek. “Je zit met je neus bovenop de actuele ontwikkelingen. Je hebt inspraak in het onderzoek en je krijgt een interessant netwerk”. Sjaak Bakker en Jan Willem de Vries van Wageningen UR Glastuinbouw verwelkomen graag nog meer bedrijven bij de Club van 100.

Het wegvallen van de collectieve financiering via het Productschap Tuinbouw was een aanslag op het strategisch-toegepast onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Dat vergt aanpassingen en heroriëntatie. Tijdens dat proces is iets moois ontstaan: toeleverende bedrijven in de tuinbouwsector geven aan dat ze de Nederlandse kennisinfrastructuur in stand willen houden. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen dat belangrijk vinden. Sommigen willen zelfs uit eigen beweging als ambassadeur optreden. Het geeft heel veel energie”, zegt teamleider Jan Willem de Vries.

Ondersteuning, inspraak en netwerk

Naar analogie van sportverenigingen, die werken met een ‘Club van 100’, is een model ontwikkeld waarbij het toeleverende bedrijfsleven veel meer bij het onderzoek betrokken kan zijn. De deelnemers tekenen een overeenkomst waarmee ze zich twee jaar verbinden. De contributie bedraagt 15.000 euro per jaar. “De helft van dat geld kunnen de bedrijven besteden aan eigen onderzoeksvragen. Voor de andere helft praten ze mee over de richting van het strategisch toegepaste onderzoek”, vertelt Sjaak Bakker, manager van Wageningen UR Glastuinbouw. “Verder zitten ze op de voorste rij bij de innovaties en kan er gebruik worden gemaakt van de ‘chemie’ die binnen het netwerk ontstaat tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten. Bedrijven die elkaar normaal gesproken beconcurreren, komen elkaar op een andere manier tegen; dat leidt tot verrassende dingen.”

Vier onderzoeksthema’s glastuinbouw gekozen

In samenspraak met de leden zijn er voor de komende tijd vier onderzoeksthema’s benoemd : licht en groei, weerbare systemen, energie en water/nutriënten/emissie. Die thema’s worden nu verder uitgewerkt, samen met begeleidingsgroepen waarin de bedrijven betrokken zijn.

Het grote animo om deel te nemen stijgt ver boven de verwachtingen van De Vries en Bakker uit. Krap een half jaar na de eerste verkennende gesprekken staat de Club al als een huis. “Dit is een groot succes, zeker gezien de moeilijke economische situatie in de sector. We hielden altijd al sterk voeling met de sector, maar deze aanpak maakt de wederzijdse toegang laagdrempelig en leidt tot nog nauwer contact”, geeft Bakker aan. “We focussen op Nederlandse toeleverende bedrijven. Die worden vertegenwoordigd door de eindbeslissers: directeuren of eigenaren. Dat is mede bepalend voor de synergie.”

Wageningen UR Glastuinbouw en de huidige leden van de 'Club van 100' nodigen ook andere toeleveranciers in de glastuinbouw uit om aan te sluiten. “Iedereen is erbij gebaat dat de sector in Nederland robuust overeind blijft”, zegt de Vries.