Nieuws

Strategisch plan geïllustreerd

Gepubliceerd op
25 september 2015

Wageningen UR zet de deuren naar de buitenwereld open, meldt relatiemagazine Wageningen World in het zojuist verschenen septembernummer, een themanummer rond het strategisch plan.

‘We leggen het accent op het versterken van de samenwerking, ook bínnen Wageningen UR’, zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco in het hoofdartikel ‘Kruisbestuiving’. Daarin komen ook stakeholders aan het woord die actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het plan; ‘We komen als sector op dit niveau niet vaak bij elkaar om strategisch belangrijke onderwerpen te bespreken die ons allemaal aangaan’, aldus Lucas Vos, algemeen directeur van Flora Holland.

Het kwartaalblad illustreert verder de ijkpunten in het strategisch plan met concrete artikelen. Zo toont het magazine de ontwikkeling van Wageningen Campus met een overzichtelijke luchtfoto, beschrijft het de toekomst van online onderwijs en illustreert het de vijf wetenschappelijke investeringsthema’s met voorbeelden uit de onderzoekspraktijk.

Het artikel ‘Leren leven met vogelgriep’ illustreert het investeringsthema A Global One Health; het investeringsthema Resource Use Efficiency krijgt handen en voeten in het artikel ‘De suikerbiet kan meer’; het thema Resilience wordt inzichtelijk gemaakt in een artikel over het project FoodSecure, dat internationaal voor voedselzekerheid moet zorgen; het artikel ‘Organismen op de ontwerptafel’ beschrijft het investeringsthema Synthetische Biologie en het thema Metropolitan Solutions word gepresenteerd aan de hand van een artikel over Braziliaanse scholieren die met smartphones de luchtkwaliteit in hun stad gaan meten.

Deze en andere artikelen leest u in het laatste nummer van Wageningen World, het kwartaalblad voor relaties en alumni van Wageningen UR. Het blad wordt internationaal verspreid in het Nederlands en Engels, en is ook digitaal te lezen in een bladerbare pdf.