Nieuws

Structuurverbetering mogelijk na woelen van verdicht grasland

Gepubliceerd op
26 mei 2014

Na woelen van verdicht grasland zakt de bodem meestal snel weer in, waardoor een verbetering van de bodemstructuur alleen tijdelijk is. Gelijktijdige doorzaai van een snel wortelend gewas kan deze structuurverbetering mogelijk blijvend maken, als de wortels de ontstane holle ruimtes vullen en de bodem daardoor niet inzakt. Dit innovatieve idee wordt dit jaar getest in een veldproef, gefinancierd door Productschap Zuivel.

Het proefveld ligt op een perceel blijvend grasland op zandgrond in Noord-Brabant, bij Koeien & Kansen deelnemer Jos de Kleijne. Het perceel is beneden een bodemdiepte van 10 cm matig verdicht en beneden 30 cm sterk verdicht. Het effect van woelen & doorzaaien wordt zowel in het voorjaar als in het najaar onderzocht. Daarbij wordt woelen & doorzaaien vergeleken met niets doen en met alleen woelen of alleen doorzaaien. Als snel wortelende gewassen worden Italiaans raaigras en haver in de zode doorgezaaid, met in zes demostroken daarnaast ook Engels raaigras, Festulolium, zomergerst, Japanse haver, Alexandrijnse klaver en bladrammenas. Na het woelen & doorzaaien wordt de grasopbrengst bepaald en op meerdere momenten het effect op de bodemstructuur en beworteling gemeten. Uitvoer van het onderzoek naar ‘duurzaam beluchten van grasland’ gebeurd door Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.

Maandag 19 mei is de voorjaarsbehandeling uitgevoerd. Doorzaai gebeurde met een 2,5 meter brede Agri Air van Vredo en het woelen met een 2,6 meter brede graslandwoeler van Evers Agro. Om een maximaal woeleffect te realiseren was gekozen voor een graslandwoeler met vijf beitels op 60 cm afstand en een beitelbreedte van 20 cm. De woeler had een werkdiepte van 40 cm en tilde de graszode ruim 10 cm op. Van de proefuitvoer zijn een aantal korte video’s gemaakt:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan