Nieuws

Studenten in Wageningen uitermate tevreden

Gepubliceerd op
18 mei 2017

Net als vorig jaar zijn de studenten aan Wageningen University & Research zeer tevreden over hun studie. Op bijna alle tachtig onderwerpen waarop zij een oordeel konden geven kennen zij een cijfer toe dat (ver) boven het landelijk gemiddelde ligt. Geen enkel cijfer ligt eronder. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is initiatief van Studiekeuze123.

De 4832 Wageningse studenten die het studiejaar 2016-2017 volgen én de enquête invulden (45,5%, landelijk 38,6%) geven hun ‘studie in het algemeen’ in Wageningen een score van 4,27, gelijk aan vorig jaar, op een schaal van 1 oplopend naar 5. Landelijk is de score van universiteiten 4,08. De ‘algemene sfeer op de opleiding’ scoort uitermate hoog 4,42 (2016: 4,44, landelijk 4,15) en de opleiding aanraden bij vrienden, familie of collega’s scoort 4,42 (2016: 4,43, landelijk 4,18).

De Nationale Studenten Enquête vraagt studenten op tachtig punten verdeeld over zeventien thema’s, zoals inhoud van de studie, studiefaciliteiten, docenten of studiebegeleiding en toetsing. Over het algemeen zijn de scores vergelijkbaar met vorig jaar. Verschillen zijn te zien in de kwaliteit van het studiemateriaal, dat volgens de studenten is verbeterd (van 4,09 naar 4,15). De waardering voor de groepsgrootte daalde van de recordhoogte 4,23, naar 4,12 (landelijk 4,00), waarschijnlijk verband houdend met de groeiende belangstelling van studenten voor Wageningen. Ook de bereikbaarheid, betrokkenheid en begeleiding van docenten leverde iets in, maar blijft ver boven landelijk (4,04 tegenover 3,79). Opvallend is dat het oordeel over het studierooster iets verbeterde, ondanks enige protesten tegen de voorgenomen invoering van het ‘verlengde rooster’ tot 19 uur.

Over de hele linie is de tevredenheid van universitaire studenten in Nederland stabiel of iets stijgend. In de landelijke enquête gaven ruim 280.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten hun mening over tal van onderwerpen aangaande hun studie.

Het volledige rapport is te raadplegen op https://www.studiekeuze123.nl/rapport-nse2017.