Nieuws

Studie naar stikstofdepositie en natuur

article_published_on_label
14 oktober 2019

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WNF) een studie uitgevoerd naar de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland.

De studie is gebaseerd op bestaande data en literatuur. De focus ligt op de bijdrage van de landbouw en de mogelijke maatregelen die in de landbouw kunnen worden genomen om deze stikstofdepositie te verminderen. Het gaat daarbij voornamelijk om mogelijke maatregelen voor de lange termijn.

Download de studie: