Studiedag NVTL over innovaties en techniek voor een robuuste glastuinbouwsector

Nieuws

Studiedag NVTL over innovaties en techniek voor een robuuste glastuinbouwsector op 10 maart in Wageningen

Gepubliceerd op
21 januari 2015

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op 10 maart in Hof van Wageningen. dit jaar is het thema 'Robuuste agroproductiesystemen – techniek voor een weerbare agrosector'. Verschillende inleiders zullen spreken over innovaties in de glastuinbouwtechniek, teelttechniek en veehouderijtechniek.

De studiedag start met een boeiende lezing door de heer Walter Haefeker, President European Professional Beekeepers Association, daarop volgend drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch. Walter Haefeker zal vanuit een andere invalshoek ingaan op de uitdagingen en mogelijkheden om de agrosector weerbaar te maken. Hoe past men landbouwmachines en bedrijfssystemen aan op het ecosysteem? Hij licht dit toe in zijn lezing 'Solutions for bee-friendly agricultural production'.

Daarna presenteren drie parallelsessies actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen. Daarnaast geeft de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.

De NVTL-studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Programma van de sessie glastuinbouwtechniek

Ochtendsessie 10:30-12:30 uur

  • Peter van Weel (Wageningen UR): “Sla de grond uit” - innovaties voor een weerbare slateelt
  • Maurice van der Knaap (Dry Hydroponics): “Dry hydroponics” - een nieuw productiesysteem voor een weerbare slateelt
  • Peter Kamp (Priva): “Nieuw monitoring systeem gewasstaat en waterhuishouding” - meting van gewasmorfologie en groeistaat geeft informatie voor telers m.b.t. water geven voor een robuuste teelt.
  • Ruben van der Lugt (Dyna Plant): “Van gewasonderzoek naar teeltinnovatie” - elementen voor een robuuste bedrijfsvoering.
  • Jantineke Hofland (Wageningen UR): “Inzet van LED voor een hogere weerbaarheid van het gewas tegen meeldauw” - lichtspectrum, timing en dosering van belichting kan de weerbaarheid van gewassen verhogen en meeldauw bestrijden.
  • Discussie

Lunch 12:30-14:00 uur

Middagsessie 14:00-16:00 uur

  • Jos Balendonck (Wageningen UR): “De wandelende meetbox”- inzet van klimaatapparatuur en draadloze sensoren voor de regeling en meting van temperatuur en vocht in de kas en nieuwe regelalgoritmes voor vermijden condensatie in het gewas en energiebesparing. Een project in het kader van EU Gezonde Kas, ontwikkeling van een gezond kasproductiesysteem voor een weerbare glastuinbouw.
  • Fokke Buwalda (B-Mex) en Pieter de Visser (WUR): “Botrytis alert” - een botrytis model, waarschuwing voor een tuinder op welke plek wanneer de gevaar op botrytis in de kas hoog is. Webbased informatiesysteem en achterliggend model. Maakt gebruik van informatie uit draadloze sensoren voor meting van temperatuur en vocht in de kas. Een project in het kader van EU Gezonde Kas, ontwikkeling van een gezond kasproductiesysteem voor een weerbare glastuinbouw.
  • Peter van Beveren (aio’er): “Optimal management of energy resources in greenhouse crop production systems” - een model om energiebronnen optimaal in te kunnen zetten voor een robuuste bedrijfsvoering.
  • MSc student: Tijd voor studentenpresentatie van MSC afstudeeropdracht.

Borrel vanaf 16:00 uur