Nieuws

Subsidie voor de regionale VO-HO netwerken dreigt te stoppen

Gepubliceerd op
31 oktober 2016

De afgelopen 10 jaar hebben de regionale VO-HO netwerken, waaronder het Food Valley Netwerk VO-HO (voorheen Bètasteunpunt wageningen), laten zien dat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven sterk bijdraagt aan inspirerend en uitdagend onderwijs.

Ze willen dit blijven doen. De netwerken worden gefinancierd door voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, maar overheidssubsidie is noodzakelijk om kwalitatief hoogwaardige netwerken in stand te houden.

In mei is hierover een brandbrief naar het ministerie van OCW gestuurd, maar hierop is geen antwoord gekomen. Op 3 november behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. Het is van groot belang dat er dan geld vrijgemaakt wordt voor de regionale VO-HO netwerken.

Help ons in ons voortbestaan en teken de petitie voor 1 november!