Nieuws

Subsidie voor open online courses Food systems analysis en Food safety

Gepubliceerd op
4 mei 2015

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent Wageningen University een subsidie toe voor het maken van twee nieuwe open online courses: Food systems analysis en Food safety. De eerste twee open online courses, Nutrition101, Food for Health, onder leiding van Sander Kersten and Growing our Future Food, Crops, onder leiding van Ken Giller zijn in januari van start gegaan.

De vakken worden enerzijds gebruikt om ervaring op te doen met online onderwijs op de campus. Anderzijds draagt het vak Food systems analysis bij aan de ontwikkeling en het ontwerp van voedselproductiesystemen zonder bronnen uit te putten en het milieu te vernietigen. Het vak Food safety wil het kennisniveau van de heterogene groep aan (inter)nationale studenten gelijktrekken en daarmee de kwaliteit en het studiesucces van de MSc opleiding Food Safety te verhogen.

Door het selecteren en volgen van een of meerdere modules, geeft de student zelf zijn of haar leerproces vorm. Het online leermateriaal zal beschikbaar zijn als bijspijkermateriaal voor aanstaande studenten vanaf maart 2016. In augustus 2016 kan het wereldwijde publiek gratis en actief deelnemen aan de MOOC.

Minister Bussemaker (OCW) kent aan elf projecten subsidie toe vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. In totaal zijn er 45 voorstellen ingediend. Wageningen is een van de elf hogeronderwijsinstellingen die een subsidie krijgt toegekend.

Met deze regeling stimuleert minister Bussemaker de hogescholen en universiteiten om op verschillende manieren, zowel met MOOCs (massive open online courses) als met SPOCs (small private online courses) en blended learning, het open en online onderwijs verder te ontwikkelen.

De betrokken leerstoelgroepen voor de open online courses zijn:

Meer informatie