Nieuws

Subsidieregelingen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op
31 juli 2014

Doordat dieren in de (intensieve) veehouderij via mest veel ammoniak produceren wordt gezocht naar ammoniak reducerende maatregelen om schade aan natuur en grondwater te beperken.

Ondernemers worden uitgedaagd om nieuwe voer- en managementmaatregelen te ontwikkelen voor de veehouderij die de uitstoot van ammoniak verminderen. Dit om het welzijn van mens en dier te vergroten. Er is € 500.000 subsidie beschikbaar gesteld, hiervan is de helft bestemd voor projecten die gericht zijn op stalmaatregelen en de andere helft voor projecten gericht op voer- en managementmaatregelen. Deze subsidie is aan te vragen door veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen die in een samenwerkingsverband metingen naar de ammoniakuitstoot willen doen.

U kunt deze subsidie aanvragen van 11 augustus tot en met 10 september 2014. Lees hier welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en hoe de aanvraag in zijn werk gaat.

Contact: Varkens Innovatiecentrum Sterksel