Nieuws

Succesvol Europees project Emerging Diseases Campus verlengd

Gepubliceerd op
17 maart 2014

Het programmamanagement van het Programmabureau Kansen voor West is akkoord gegaan met het verzoek om het Europese project Emerging Diseases Campus te verlengen. Deze verlenging is essentieel om het succes te vergroten en de nieuwe einddatum is 31 juli 2014.

Het EFRO-project Emerging Diseases Campus  van Provincie, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Dutch Collaborative Biobank en Central Veterinary Institute (CVI) is gericht op het opzetten van een valorisatie-traject. Wetenschappelijke kennis wordt binnen CVI samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderzoeksorganisaties geselecteerd om ingezet te worden voor innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens de eerste Valorisatie Kennisdag in november 2013 werden hiervoor nieuwe ideeën gepresenteerd. Het aantal aanmeldingen van zowel deelnemers als pitchers was goed. Onderzoekers presenteerden ideeën op het gebied van services, patenten, nieuwe producten, andere vormen van kennisoverdracht en toepassen van kennis.

Een externe jury heeft  de uiteindelijke winnaar gekozen op basis van toepasbaarheid van het idee. De pitch, waarbij een virus wordt ingezet voor therapie van kanker, won overtuigend. Deze pitch werd beloond met de 'Suzan Jeurissen Innovation Award' waaraan een geldbedrag van 1.000 euro is verbonden en welke door Eric Claassen  beschikbaar is gesteld. CVI is trots op het enthousiasme, de breedte van de voorstellen en de inzet van alle 20 ingezonden pitches. Een initiatief dat de komende jaren – samen met de uitreiking van de ‘Suzan Jeurissen Innovation Award’ - een jaarlijks vervolg krijgt.

De verlenging van het project geeft de mogelijkheid het ‘valorisatie-traject’ te verduurzamen.

De Emerging Diseases Campus is een onderdeel van HUMANIMAL (Gezondheid Mens & Dier) voortkomend uit de Economische Agenda van de Provincie Flevoland.