Nieuws

Succesvol houden van opfokzeugen

Gepubliceerd op
23 januari 2015

Wat is een goede opfokmethode voor een zeug, zodat zij langdurig een goede productie kan hebben met een goede diergezondheid en dierwelzijn? Om die vraag te kunnen beantwoorden vergeleken Wageningen UR en Topigs Norsvin verschillende opfokmethoden op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Over de uitkomsten van het onderzoek is een rapport geschreven. Daarnaast is een handboek opfokzeugen geschreven en een flyer met tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen. Het project was een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees.

Sinds 2013 is groepshuisvesting van zeugen verplicht vanaf vier dagen na inseminatie tot inleg in het kraamhok. Eén van de succesfactoren voor groepshuisvesting is een goede opfok van de opfokzeugen. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat een goede opfok is, is in 2011 het project ‘Opfokzeugen die goed gedijen in groepshuisvesting’ opgestart. Het project bestond uit twee onderdelen:

  1. Onderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel naar de invloed van het mengmoment, leefoppervlak en hokverrijking op gedrag, beenwerk en productie van opfokzeugen tot en met de eerste worp.
  2. Het schrijven van een handboek en flyer opfokzeugen.

Onderzoek VIC Sterksel

De verwachting was dat de sociale vaardigheden van opfokzeugen verbeteren door ze te mengen op jonge leeftijd (14 dagen na geboorte), vaker te mengen, extra leefoppervlak te geven vanaf een leeftijd van 14 dagen na geboorte tot dag 232 en extra kauw- en sjouwmateriaal te verstrekken. Het verbeteren van de sociale vaardigheden van opfokzeugen zou er toe moeten leiden dat ze tijdens de vroege dracht in groepshuisvesting met oudere zeugen minder vechten, minder stress ervaren en minder kans hebben op beenwerkproblemen.

Uit het onderzoek bleek dat de proefbehandelingen in de huidige proefopzet, met 6 dieren per hok tijdens de opfok en voeren via een voerstation tijdens de dracht, niet hebben geleid tot de verwachte positieve effecten op het gedrag en het beenwerk van de opfokzeugen tijdens de (vroege) dracht. Een belangrijke bevinding was wel dat het mengen van de opfokzeugen op een leeftijd van 202 of 232 dagen in combinatie met een verandering van het voersysteem (van lange trog naar voerstation) tot een duidelijke verlaging van de voeropname en groei van de dieren leidt.

Handboek en flyer

In het handboek is beschreven welke factoren belangrijk zijn bij de opfok van opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis die van belang is voor de varkenshouder op zijn bedrijf. De nadruk ligt op de praktische toepassing, hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. Het handboek is bedoeld als naslagwerk en als bron van technische informatie. De flyer bevat tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen.