Nieuws

Succesvol seminar Arctic Shipping & Offshore Operations

Gepubliceerd op
16 april 2014

Tijdens het drukbezochte seminar Arctic Shipping & Offshore Operations, dat op woensdag 16 april plaatsvond bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, werd door 75 deelnemers kennis uitgewisseld over opereren in een uniek gebied als de Arctic. Het seminar, georganiseerd door HME, Canatec, IMARES Wageningen UR en ondersteund door TKI Maritiem, had als doel kennis uit te wisselen, de balans tussen ecologie en economie te bespreken en kansen te ontdekken voor de Nederlandse industrie.

Dagvoorzitter van het seminar, de heer Prof. Dr. Eijsackers, verbonden aan Wageningen UR, ging tijdens zijn openingspresentatie in op trends die van invloed zijn op het gebruik van het arctisch gebied als economische bron. Trends zoals klimaatverandering, terugtrekkend zee-ijs, een toenemende wereldpopulatie, een stijgende vraag naar bronnen als olie, gas en mineralen en de groei van arctisch toerisme, allen hebben invloed op de Arctic. De centrale vraag is hier: hoe vinden we een balans als Nederlandse industrie tussen de ecologische kwetsbaarheid en de potentiele economische kansen die de Arctic  biedt?

Een mogelijk antwoord ligt in de ontwikkeling van de IMO Polar Code. Anders dan vrijblijvende richtlijnen zoals de IMO Arctic Guidelines (2002) en de IMO Polar Water Guidelines (2009), geeft de IMO Polar Code een bindend internationaal kader, met verplichtingen op het gebied van veiligheid, operaties (navigatie, communicatie, etc.) en het beschermen van het milieu.

Daarnaast is samenwerking van de Nederlandse industrie is erg belangrijk. Niet alleen om het onderzoeksveld minder gefragmenteerd te maken, maar zeker ook om de niche markt te vinden waar Nederlandse partijen sterk in zijn en internationaal kunnen concurreren. Voorbeelden? Wagenborg Offshore was één van de eerste rederijen actief in de Kaspische Zee waar men opereert onder zware ijscondities en in ondiep water (soms slechts 30 cm. water onder de kiel). Heerema is één van de leidende partijen voor het Joint Industry Project ‘Arctic Operations Handbook’. Maritiem Instituut Willem Barentsz is wereldwijd actief als opleider voor crews die in ijsgebieden opereren. IMARES Wageningen UR heeft een arctisch programma waarin onderzoek wordt gedaan naar de effecten van nieuwe activiteiten op het arctische ecosysteem en TNO heeft de technische kennis in huis om veilig varen mogelijk te maken. Canatec is actief op het gebied van risico identificatie aan boord en de daarbij behorende remote sensing samen met andere Nederlandse clusters.

De arctische condities vereisen topklasse van de schepen en alle onderdelen aan boord. Zoals bleek uit de presentatie van Wärtsilä: ‘Dit is voor onze propulsion producten de Formule 1 markt’.  Als de Nederlandse industrie op die Formule 1 markt wil opereren dan is focus, samenwerking, dialoog met de omgeving én het vinden van een niche noodzakelijk. Slowly, but surely.

Bron: www.scheepsbouw.nl