Nieuws

Succesvolle CLIMCAP pilot resulteert in nieuwe cursus: Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

Gepubliceerd op
3 december 2015

De nieuwe cursus Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden is ontwikkeld in internationaal verband en zal in het najaar van 2016 worden gegeven. Dit internationaleontwikkelings traject, genaamd CLIMCAP is gesubsidieerd door de Europese Unie vanuit het Life Longe Learning programma. Vanuit Nederland waren Wageningen Academy en de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur (Sanda Lenzholzer) betrokken.

Klimaatverandering be├»nvloedt ook het weer in de stad. De hoofdrolspelers in dit stadsklimaat zijn hitte, wind en water. De nieuwe cursus is gericht op klimaatadaptatie van de stedelijke omgeving door kleinschalige ontwerpingrepen en grootschalige planningsinterventies en is bedoeld voor ontwerpers, stedenbouwkundigen, planologen en beleidsmakers.  

Het Europese CLIMCAP-project is 30 november jongstleden afgerond na een succesvolle pilot van de cursus waarbij 11 professionals hun certificaat hebben behaald. Op de CLIMCAP-website leest u meer over het internationale project.

Meer weten